Joost quote...

...Pieter Boot is Hoofd sector Klimaat, Lucht en Energie bij het Planbureau voor de Leefomgeving: 'Eerste stappen zijn makkelijker dan volhardend doorgaan op ingeslagen weg’. 

Home Factsheets (509) E Emissiebeperkende maatregelen

Emissiebeperkende maatregelen
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:02

Onder het begrip emissiebeperkende maatregelen vallen alle inspanningen en voorzieningen die erop gericht zijn de ongewenste emissies te beperken.

Relevantie
Emissiebeperkende maatregelen kunnen worden voorgeschreven vanuit:

  • Europese richtlijnen
  • (Uitvoerings)besluiten
  • Nationale richtlijnen

Uitwerking
Emissie is de uitstoot van een stof of geluid door een bron. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen emissies naar de verschillende milieucompartimenten lucht, bodem en water. Ook geur en geluid worden als emissies aangeduid.

Om verschillende redenen kunnen of moeten emissies worden beperkt. Wet- en regelgeving kunnen bepalen dat diverse soorten emissies beperkt of zelfs volledig voorkomen moeten worden.

Emissiebeperkende maatregelen betreffen vaak brongerichte maatregelen. Deze maatregelen zijn te verdelen in:

  • Procesgeïntegreerde of in-process maatregelen, waarbij te denken valt aan stillere apparatuur
  • Nageschakelde of emissiegerichte technieken, waarbij te denken valt aan actieve-koolfilters en naverbranding

Een andere naam voor procesgeïntegreerde maatregelen is brongerichte maatregelen. Nageschakelde technieken worden ook end-of-pipe technieken genoemd worden.

Een veelvoorkomend probleem bij bepaalde emissiebeperkende maatregelen is de verschuiving van de verontreiniging naar een ander milieucompartiment. Bij een gaswasser wordt bijvoorbeeld de verontreiniging in de vorm van een gasvormige component van het ene compartiment (lucht) verplaatst naar het andere (water).


Gerelateerde factsheets
Emissie
Geluidsoverdracht
Zuiveringstechnieken

Laatst aangepast op woensdag 09 juli 2014 09:34
 

Video van de week

Video van de week

1008827

Smeltend Zwitserleven

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 228 gasten online

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals