Home

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:04

Energie-investeringsaftrek (EIA) is een belastingmaatregel. De Nederlandse overheid bedrijven wil hiermee energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame energie stimuleren.

Relevantie
De EIA zorgt voor stimulering van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en in duurzame energie.

Uitwerking
Op 1 januari 1997 is de Energie-investeringsaftrek (EIA) van kracht geworden. De EIA is een fiscale aftrekregeling die een direct financieel voordeel biedt aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en in duurzame energie.

Het voordeel voor deze ondernemers zit in het feit dat zij een vast percentage van 44% van de investeringskosten mogen aftrekken van de fiscale winst. Bij een vennootschapsbelasting van 31,5% betekent dit een nettovoordeel van ca. 11% op de investering.

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie stelt jaarlijks een energielijst op met daarop de investeringen die voor de EIA in aanmerking komen. Het gaat daarbij om uiteenlopende energie-investeringen op het vlak van:

 • Gebouwen
 • Transport
 • Opwekking van duurzame energie
 • Advies m.b.t. de overschakeling naar één van de investeringsmaatregelen

Om in aanmerking te komen voor de EIA dient ten minste aan de onderstaande voorwaarden te zijn voldaan:

 • De onderneming is in Nederland gevestigd en is belastingplichtig voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • De investering is genoemd op de energielijst.
 • De investering bedraagt op bedrijfsniveau minimaal € 2.100; op aanvraagniveau bedraagt deze minimaal € 450.
 • In een kalenderjaar wordt per bedrijf maximaal € 110.000.000 EIA verleend.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • Het bedrijfsmiddel is energiebesparend of heeft betrekking op duurzame energie.
 • Binnen drie maanden na de investering dient een melding hiervan bij Bureau IRWA (Investeringsregelingen en Willekeurige Afschrijving) te Breda te zijn ontvangen.

Voor de EIA is jaarlijks een maximumbedrag beschikbaar. Bij dreigende overschrijding van dat bedrag kan de minister van Financiën de regeling beperken of buiten werking stellen.


Gerelateerde factsheets
Duurzame energie
Milieu-investeringaftrek (MIA)
Vervroegde afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Links
Belastingdienst
SenterNovem

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals