Home

Energiebeleid
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:03

Energiebeleid of energiebesparingsbeleid is beleid dat gericht is op beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Relevantie
Om energiebesparing vorm te geven en om aan internationale afspraken te voldoen is energiebesparingsbeleid noodzakelijk.

Uitwerking
In het Kyoto Protocol is afgesproken de uitstoot van broeikasgassen fors te verminderen. Door middel van financiƫle ondersteuning worden energiebesparende maatregelen gestimuleerd om daardoor in de periode 2008-2012 een CO2-reductie van 6% te realiseren ten opzichte van 1990.

In de Energiebesparingsnota (1998) wordt gesproken over energie-efficiency. Zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven moet energie-efficiency prioriteit gaan krijgen. Als uit benchmarking blijkt dat de bedrijven internationaal gezien achterlopen, moeten hiervoor maatregelen worden genomen. Vrijwillige afspraken en zelfregulering door doelgroepen leveren een bijdrage aan energiebesparing, maar zijn niet voldoende.

Een ander belangrijk instrument wordt gevormd door de Meerjarenafspraken (MJA's). Hierin komen beleidsthema's in de volgende hoofdgroepen naar voren:

  • Proces-efficiency
  • Product-efficiency
  • IndustriĆ«le samenwerking

De tweede generatie MJA-aanpak zal bedrijven meer individueel benaderen. Indien nodig zorgt de Wet milieubeheer ervoor dat zaken kunnen worden afgedwongen.

In het vierde Nationaal Milieubeleidsplan van 2001 (NMP4) wordt gesproken over een nieuwe manier om duurzaamheid te bevorderen: de transitieaanpak.


Gerelateerde factsheets
Energie-investeringsaftrek
Milieubeleid
Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP4)

L
ink 
Rijksoverheid

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals