Home Factsheets (509) E EU-verordening 2037/2000

EU-verordening 2037/2000
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:05

(EU verordening ozonafbrekende stoffen)

Deze verordening regelt het verbod, de afbouw, de productie, het op de markt brengen, het gebruik en de in- en uitvoer van ozonafbrekende stoffen. Daarnaast stelt deze verordening ook eisen met betrekking tot emissiebeperking.

Relevantie
Door middel van deze Europese verordening worden de emissies van cfk's, hcfk's en hfk's beperkt.

Uitwerking
Met deze Europese regelgeving bevestigt Europa de politieke voortrekkersrol die het wil spelen. Het gaat daarmee bijvoorbeeld verder dan de afspraken die in het kader van het Montreal Protocol zijn gemaakt over de bestrijding van de aantasting van de ozonlaag. De Europese verordening 2037/2000 is rechtstreeks van toepassing op alle lidstaten en geldt vanaf 1 oktober 2000.

In de verordening zijn overzichten opgenomen die beperkingen opleggen aan de productie, het gebruik en het op de markt brengen van ozonafbrekende stoffen. Tevens is een verbodsbepaling opgenomen voor cfk's, hbfk's, tetrachloorkoolstof en 1,1,1-trichloorethaan (uitgezonderd het gebruik in kritische toepassingen) en het verbod op het op de markt brengen van halonen. Dit laatste houdt in de praktijk in dat blusinstallaties die halon bevatten per eind 2003 buiten werking gesteld moeten zijn.

Vanaf 1 januari 2006 is het gebruik van methylbromide nog slechts toegestaan in enkele kritische toepassingen. Onder kritische toepassingen wordt verstaan:

  1. Gebruik in laboratoria, met inbegrip van R&D-werkzaamheden
  2. Toepassing als grondstof bij de vervaardiging van andere chemische stoffen
  3. Toepassing als technische hulpstof

Het gebruik van hcfk's is nog slechts toegelaten voor een beperkt aantal toepassingen. Geleidelijk aan wordt het gebruik van hcfk's in deze toepassingen verboden, enkele specifieke toepassingen uitgezonderd. Ook voor hergebruikte hcfk's geldt dit verbod vanaf 1 januari 2015.

Enkele artikelen van de verordening behandelen de emissiebeperking van ozonafbrekende stoffen.

Per 3 december 2004 is tevens de verordening 2077/2004 in werking getreden die wijzigingen doorvoert op de bovenstaande verordening. Deze wijzigingen houden verband met het gebruik van de technische hulpstoffen tetrachloorkoolstof, chloorfluorkoolstof en chloorfluorkoolwaterstoffen.


Gerelateerde factsheets
Aantasting ozonlaag
Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003
De 7 grote milieuproblemen
Kyoto

Links
Uitvoeringsbesluit EG-verordening ozonlaagafbrekende stoffen
Europese verordening 2037/2000

Laatst aangepast op woensdag 09 juli 2014 10:43
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 96 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals