Home Factsheets (509) E Eutrofiëring

Eutrofiëring
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:08

Eutrofiëring is een in oppervlaktewater optredend, vaak door menselijk handelen veroorzaakt proces waarbij het water door lozing van afvalwater of uitspoeling van meststoffen voedselrijk wordt.

Relevantie
Eutrofiëring kan leiden tot het verdwijnen van organismen enerzijds en algenbloei anderzijds. Men spreekt wel van vermesting van het water.

Uitwerking
Eutrofiëring is het verschijnsel dat in oppervlaktewater bepaalde soorten organismen zich sterk ontwikkelen als gevolg van de toevoer van een overmaat aan voedingsstoffen. De biodiversiteit neemt hierdoor sterk af.

De oorzaken van eutrofiëring kunnen zijn:

 • Uitspoeling van meststoffen uit landbouwgronden
 • Lozing van afvalstoffen

Om eutrofiëring op gang te brengen moet er sprake zijn van verhoogde nitraat- en fosfaatconcentraties, omdat deze een stimulerende werking hebben op de groei van algen. De koolstofbron is doorgaans wel aanwezig in het oppervlaktewater.

De gevolgen die kunnen optreden als gevolg van eutrofiëring in oppervlaktewater zijn:

 • Algengroei (zowel grotere aantallen als meerdere soorten)
 • Vertroebeling van het water
 • Afname van het zuurstofgehalte
 • Toename van anaerobe bacteriën en anaerobe afbraak van (afval)stoffen
 • Verstoring van stabiliteit van het watermilieu
 • Afname van waterorganismen
 • Afname van micro-organismen

Gerelateerde factsheets
Afvalwater
Afvalwaterbehandeling
Mest
Oppervlaktewaterkwaliteit

Links
Helpdesk Water
Lenntech

Literatuur
Verhagen, J. Eutrofiëring: Sanering en beheer van het Orimeer. Meppel, Boom 1996

Laatst aangepast op woensdag 09 juli 2014 10:48
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 135 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals