Natura 2000
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 21:32

Het Natura-2000-netwerk is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa.

Relevantie
Het Natura-2000-netwerk heeft als hoofddoelstelling de biodiversiteit in Europa te waarborgen.

Uitwerking
De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld in 2010 de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen. Om deze reden en ter algemene bescherming van de natuur heeft de Europese Unie in 2003 in Gotenburg de stap gezet om het Natura-2000-netwerk op te zetten. Dit netwerk bestaat uit gebieden die op grond van de Vogelrichtlijn en de Europese Habitatrichtlijn zijn aangewezen om het voortbestaan van de meest bedreigde soorten en habitats te waarborgen. Nederland draagt aan de realisatie hiervan bij met meer dan 150 gebieden.

Bij de vormgeving en keuze van de gebieden en voorzieningen houdt de overheid rekening met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied.

Natura-2000-gebieden worden aangewezen aan de hand van een aanwijzingsbesluit. De inhoud van de aanwijzingsbesluiten is voor Natura-2000-gebieden van groot belang, omdat het onder meer het referentiekader biedt voor:

  • Het beheerplan
  • De beoordeling van projecten en activiteiten
  • De vergunningverlening

Dit referentiekader wordt gevormd door de doelstellingen van het desbetreffende gebied te benoemen en de begrenzing ervan aan te geven.

De inspraakprocedure van de ontwerp-aanwijzingsbesluiten van de eerste 111 Nederlandse Natura-2000-gebieden heeft inmiddels plaatsgevonden.

De minister heeft op 19 februari 2008 de eerste drie gebieden definitief aangewezen:

  • Voornes Duin
  • Duinen Goeree & Kwade Hoek
  • Voordelta

Gerelateerde factsheets
Habitat-richtlijn
Natuurbeschermingswet

Links
Natura 2000
Natuurbeheer
Synbiosys

Laatst aangepast op maandag 22 december 2008 19:19
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 224 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals