Nota Ruimte
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 21:37

De Nota Ruimte is een strategische nota op hoofdlijnen waarin het nationale ruimtelijke beleid tot 2020 is vastgelegd, met een doorkijk naar de periode 2020-2030.

Relevantie
De Nota Ruimte dateert van april 2004. Zij heeft als doel een sterke economie, een veilige en leefbare samenleving en het behoud van een aantrekkelijk land te stimuleren. Daartoe ondersteunt zij gebiedsgerichte ontwikkelingen die hetzelfde nastreven.

Uitwerking
In de Nota Ruimte is het beleid van de Nederlandse regering op het gebied van de ruimtelijke ordening, zoveel als dat mogelijk is, ondergebracht. In deze strategische nota wordt de toekomstige inrichting van Nederland in hoofdlijnen besproken.

De Nota Ruimte stelt de gebieden in Nederland die tot ontwikkeling moeten worden gebracht centraal. De nota legt daarbij niet langer het accent op het regelen van wat al dan niet is toegestaan, maar op het stimuleren van ontwikkelingen in bovengenoemde richting. Voor heel Nederland hanteert de nota een beperkt aantal algemeen geldende regels. Dit zorgt ervoor dat voor het hele land minimumeisen bestaan voor de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, milieu, verstedelijking, groen en water.

Het geheel van ruimtelijke structuren en netwerken dat in belangrijke mate de inrichting van de ruimte in Nederland bepaalt, noemt men de Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur.

De Nota Ruimte vervangt de op het gebied van de ruimte relevante rijksnota's - vaak in de vorm van planologische kernbeslissingen (PKB's) - die horen bij de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex) en de actualisering van deze nota (Actualisering Vinex geheten, of kortweg Vinac). Tevens is het Structuurschema Groene Ruimte van december 1995 vervangen.

Naast de Nota Ruimte is nog een klein aantal andere specifieke PKB's opgesteld. Voor de Waddenzee en het rivierengebied zijn gebiedsspecifieke uitwerkingsnota's opgesteld: de PKB Derde Nota Waddenzee en de PKB Ruimte voor de Rivier.

Concrete uitwerkingen van de Nota Ruimte zijn onder andere:

  • Nota Mobiliteit
  • Agenda Vitaal Platteland
  • Nota Pieken in de Delta
  • Actieprogramma Cultuur en Ruimte

Het toenmalige kabinet heeft de Nota Ruimte op 23 april 2004 vastgesteld en op 27 april ter behandeling aan de Tweede Kamer gezonden. De Nota Ruimte is na de parlementaire behandeling op 27 februari 2006 gepubliceerd in het Staatsblad en heeft daarmee wettelijke status verkregen.


Gerelateerde factsheets
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)

Link
Nota Ruimte

Laatst aangepast op maandag 22 december 2008 19:45
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 224 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals