Joost quote...

...Judith Brouwer (SciencePalooza) wil consumenten een zacht duwtje in duurzame richting geven: "Ik stel voor dat we die natuurlijke neiging tot kuddegedrag meer uitbuiten."

 

Home Factsheets (509) Energie Besluit glastuinbouw

Besluit glastuinbouw
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 17:05

 

(Regeling vervallen per 1-1-2013)

Het Besluit glastuinbouw stelt regels aan glastuinbouwbedrijven en gemengde bedrijven waarvan glastuinbouw een nevenactiviteit is.

Relevantie
Het Besluit glastuinbouw heeft het Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer en het Lozingenbesluit Wvo glastuinbouw samengevoegd.

Uitwerking
Het Besluit glastuinbouw (Staatsblad 109, 21 februari 2002) is op 1 april 2002 in werking getreden. Het bevat:

  • Regels die gebaseerd zijn op de voorschriften uit het Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer
  • Regels die gebaseerd zijn op het Lozingenbesluit Wvo glastuinbouw
  • Regels die gesteld worden aan het verbruik aan energie, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen
  • Afspraken uit het convenant glastuinbouw tussen bedrijfsleven en overheid uit 1997

Het Besluit glastuinbouw is het eerste besluit waarin voorschriften zijn opgenomen die gebaseerd zijn op zowel de Wet milieubeheer (Wm) als op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Bovendien is dit nieuwe besluit voor een groot deel gebaseerd op het convenant glastuinbouw dat het bedrijfsleven en de overheid in 1997 hebben gesloten. Belangrijke vernieuwing is dat alle glastuinders persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de te halen milieudoelen; voorheen gold dat per sector.

Ook nieuw is dat de wetgever in het besluit aangeeft dat het bevoegd gezag voor de Wet milieubeheer en dat voor de Wet verontreiniging oppervlaktewateren gezamenlijk dienen op te trekken bij de handhaving van het besluit.

Het Besluit glastuinbouw is van toepassing op bedrijven met minimaal 2500 m² glas. Het geldt niet voor kleinere bedrijven en bedrijven met rolkassen. Indien een bedrijf op bepaalde afstanden van gevoelige objecten ligt zoals scholen, ziekenhuizen of woningen van derden, dan is het Besluit glastuinbouw niet van toepassing op deze inrichting en is het bedrijf vergunningplichtig. Afhankelijk van de ouderdom van het bedrijf gelden hiervoor verschillende afstandscriteria.

Het voormalige Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer en het Lozingenbesluit Wvo glastuinbouw zijn met de inwerkingtreding van het Besluit glastuinbouw komen te vervallen.


Gerelateerde factsheets
Activiteitenbesluit
Lozingenbesluit Wvo
Wm-vergunning

Links
Besluit glastuinbouw
Infomil

Laatst aangepast op dinsdag 25 november 2008 21:54
 

Video van de week

Video van de week

hert-gr

Natuur Innovatieprijs 2014 - Weet jij een oplossing om verkeersaanrijdingen met dieren te verminderen?

Bekijk de video

Partner

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 95 gasten online

Nieuwsbrief

Boek van de week

aftellen 60Alan Weisman
Aftellen

"Hoeveel mensen kan de aarde aan? En wat kunnen we doen om daar uit te komen? Aftellen is een ontnuchterend, verhelderend en ook hoopvol boek."

Lees verder

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals