Home Factsheets (509) F Financiële zekerheid

Financiële zekerheid
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:12

Financiële zekerheid kan door het bevoegd gezag verplicht worden om zeker te stellen dat vergunningvoorschriften worden nageleefd of eventuele milieuschade wordt hersteld.

Relevantie
In gevallen waar door de activiteiten van een inrichting een verhoogd risico bestaat voor nadelige gevolgen voor het milieu regelt de financiële zekerheid de dekking van aansprakelijkheid voor milieuschade.

Uitwerking
In artikel 8.15 Wet milieubeheer (Wm) is de basis gelegd voor het Besluit financiële zekerheid milieubeheer. In dit artikel is vastgelegd dat bij algemene maatregel van bestuur bepaald wordt, in welke gevallen bij vergunningverlening op grond van die wet financiële zekerheid kan worden verlangd.

Het Besluit financiële zekerheid milieubeheer is op 1 mei 2003 in werking getreden en geeft gemeenten en provincies de bevoegdheid om financiële zekerheid als vergunningvoorschrift voor te schrijven. De inrichtingen waarop dit besluit van toepassing is staan genoemd in de bijlagen van het besluit.

Er bestaan twee vormen van financiële zekerheid:

  1. Financiële zekerheid voor het nakomen van vergunningvoorschriften
  2. Financiële zekerheid voor de dekking van mogelijke schade als gevolg van nadelige gevolgen voor het milieu

Financiële zekerheid is tevens opgenomen in diverse andere uitvoeringsbesluiten, zoals het Besluit detectie radioactief besmet schroot. In dit besluit heeft deze verplichting als doel dat de voorschriften van het besluit daadwerkelijk worden nageleefd.

Het herstel van milieuschade zoals geregeld in het Besluit opslaan in ondergrondse tanks (BOOT) of in het Besluit tankstations milieubeheer gebeurt veelal door aansluiting bij de Stichting Collectief Financieel Zekerheidsfonds (CoFiZe). In beide laatste gevallen betreft het inrichtingen of installaties waar een verhoogd risico op bodemverontreiniging aanwezig is en dient de financiële zekerstelling om een eventuele bodemsanering te kunnen bekostigen.

Het bedrijf kan op diverse manieren de financiële zekerheid regelen. Veel gekozen (en vaak verplicht gestelde) vormen zijn:

  1. De bankgarantie
  2. Het hypotheek- of pandrecht
  3. Een waarborgfonds
  4. Een milieuschadeverzekering

Op de invordering van de te verhalen bedragen is artikel 5:26 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.

De financiële zekerheid onder de Wm heeft uitdrukkelijk een vangnetfunctie.

Het Besluit financiële zekerheid milieubeheer is per 10 november 2009 vervallen.


Gerelateerde factsheets
Milieuaansprakelijkheid
Wet milieubeheer
Wm-vergunning

Links
Inspectie Leefomgeving
Besluit financiële zekerheid milieubeheer en herstel enkele gebreken

Laatst aangepast op maandag 14 juli 2014 11:12
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 84 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals