Home Factsheets (509) F Flexibele vergunning

Flexibele vergunning
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:12

(Vergunning op maat (VOM), vergunning op hoofdzaken (VOH))

Een flexibele vergunning wordt ook wel vergunning op hoofdzaken of vergunning op hoofdlijnen genoemd (VOH), of vergunning op maat (VOM). De term betreft een vergunning die de inrichtinghouder een bepaalde mate van keuzevrijheid toestaat.

Relevantie
Het bevoegd gezag kan binnen de grenzen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de jurisprudentie aan de inrichtinghouder de keuze laten wat betreft het reduceren van milieubelasting.

Uitwerking
Een flexibele vergunning is niet binnen de wet geregeld; het is eigenlijk meer een stijl van vergunningverlening.

In een reguliere vergunning als gevolg van de Wet milieubeheer is in detail vastgelegd hoe het desbetreffende bedrijf de milieubelasting moet beperken. Een flexibele vergunning daarentegen biedt het bedrijf meer flexibiliteit om zelf invulling te geven aan het beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van de bedrijfsactiviteiten. Vooral voor grote bedrijven en bedrijven waar veel veranderingen plaatsvinden biedt dit veel voordelen.

Een ‘harde eis' voor het in aanmerking komen voor een flexibele vergunning is een aantoonbare proactieve houding. In de praktijk bedoelt men daarmee doorgaans de aanwezigheid van:

  1. Een geaccordeerd bedrijfsmilieuplan
  2. Een gecertificeerd milieuzorgsysteem
  3. Een open houding ten opzichte van de belanghebbenden, bijvoorbeeld door het uitbrengen van een milieujaarverslag

Door middel van een gecertificeerd milieuzorgsysteem toont de ondernemer tevens aan dat hij voortdurend werkt aan de verbetering van de milieuprestaties.

De keuzevrijheid die een ondernemer vervolgens binnen een flexibele vergunning heeft, kan de volgende vorm hebben:

  1. De flexibiliteit kan materieel van aard zijn: de inrichtinghouder kan zelf de middelen en methoden kiezen om reductie van milieubelasting te regelen.
  2. De flexibiliteit kan procedureel van aard zijn: wijzigingen binnen de inrichting kunnen worden doorgevoerd zonder dat de gebruikelijke melding- of vergunningprocedures gevolgd hoeven te worden.
  3. De flexibiliteit kan temporeel van aard zijn: de inrichtinghouder krijgt de vrijheid om zelf prioriteiten aan te brengen in de aanpak van milieuaspecten.

Een vergunning op maat (VOM) betreft een andere vorm van een flexibele vergunning. Bij een VOM worden voor die zaken waar het bedrijf niet voldoet aan de in bovenstaande tekst vermelde ‘harde eisen', alsnog vergunningvoorschriften opgesteld.


Gerelateerde factsheets
Bevoegd gezag
ISO 14000-serie
Milieuverslaglegging
Wet milieubeheer (Wm)
Wm-vergunning

Link
ISO 14000

Laatst aangepast op maandag 14 juli 2014 11:17
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 209 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals