Home Factsheets (509) F Functiegericht saneren

Functiegericht saneren
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:16

Functiegericht saneren is een manier van saneren van verontreinigde bodem waarbij het principe van multifunctionaliteit is losgelaten en gesaneerd wordt tot een zodanige waarde dat er geen risico's meer zijn voor het beoogde gebruik van de bodem.

Relevantie
Functiegericht saneren is doorgaans alleen toegestaan bij immobiele verontreinigingen.

Uitwerking
Sinds het Kabinetsstandpunt beleidsvernieuwing bodemsanering (KS 2002) is functiegericht saneren de norm. Het houdt in dat grond met immobiele verontreinigingen zodanig wordt gereinigd dat zij voor de toekomstige functie geschikt is. Met andere woorden: er wordt niet verder gesaneerd dan voor het beoogde gebruik nodig is. Zo hoeft de bodem onder een parkeerterrein of kantoorgebouw minder schoon te zijn dan die onder een stadspark of sportveld.

Functiegericht saneren is 35 tot 50% goedkoper dan multifunctioneel saneren.

Functiegericht saneren kan zowel voor de bovengrond of leeflaag (de bovenste 2 meter) worden uitgevoerd als voor de ondergrond.

Bij functiegericht saneren van de bovengrond wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende bodemgebruikswaarden:

  • Wonen met moestuin
  • Wonen met tuin
  • Infrastructuur (verhardingen)
  • Natuur en openbaar groen

Bij functiegericht saneren van de ondergrond (dieper dan ca. 2 meter) is onderscheid gemaakt tussen ‘verontreiniging in een immobiele situatie' en ‘verontreiniging in een mobiele situatie':

  • In het eerste geval wordt de ondergrond niet gesaneerd, omdat verspreiding en blootstelling beperkt zijn.
  • Bij een mobiele verontreiniging daarentegen is het uitgangspunt dat de verontreiniging zo volledig mogelijk verwijderd moet worden. Daarbij dient uiteindelijk ten minste een ‘stabiele eindsituatie' bereikt te worden.

Het resultaat van functiegericht saneren is dat een bepaald gedeelte van de verontreiniging in de bodem achterblijft. Nazorg is dan noodzakelijk en wettelijk verplicht. De resterende verontreiniging wordt geregistreerd en er moet regelmatig worden vastgesteld of de verontreiniging zich niet verplaatst en of de beschermende voorzieningen (bijvoorbeeld damwanden) nog werken.

Nazorg is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer van een sanering. Verandert de grond van eigenaar, dan wordt deze verantwoordelijkheid overgedragen.


Gerelateerde factsheets
Bodemonderzoek
Bodemsanering
Bodemverontreiniging

Links
Bodem Info
Compendium voor de Leefomgeving

Laatst aangepast op maandag 14 juli 2014 11:30
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 110 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals