Home

Geluidhinder
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:21

Geluidhinder is de overlast die men ondervindt als gevolg van te veel of storend geluid.

Relevantie
De bestrijding van geluidhinder is in het Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP4) aangegeven als één van de prioriteiten van het Nederlandse milieubeleid.

Uitwerking
Het deel van de Nederlandse bevolking dat hinder ondervindt van geluid door verkeer en/of industrie stabiliseert zich net boven 40% (2004).

De belangrijkste veroorzakers van geluidshinder zijn:

  1. Wegverkeer
  2. Burenlawaai (omgevingslawaai)
  3. Vliegverkeer
  4. Industrie
  5. Railverkeer

De regelgeving die van toepassing is op geluidshinder is in een aantal wetten vastgelegd. De hinder die afkomstig is van inrichtingen is geregeld in de Wet milieubeheer (Wm). Maatregelen ter bestrijding van geluidhinder door andere bronnen is geregeld in de Wet geluidhinder (Wgh) en afgeleide regelingen. Het voorkomen en beperken van vliegtuiglawaai is in de Luchtvaartwet geregeld.

Het milieubeleid is in beginsel brongericht en richt zich dus in eerste instantie op de aanpak van de bronnen die de geluidsoverlast veroorzaken.


Gerelateerde factsheets
Bron
Wet geluidhinder

Links
Milieuloket
Milieu- en Natuurcompendium

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals