Home Factsheets (509) G Geluidsonderzoek

Geluidsonderzoek
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:22

(akoestisch onderzoek)

Geluidsonderzoek of akoestisch onderzoek betreft zowel het uitvoeren van metingen als het rekenen aan modellen om zo inzicht te krijgen in de geluidsemissie van een bedrijf of bedrijfsterrein, rail- of wegverkeer of van een andere activiteit.

Relevantie
Aan de hand van de uitkomsten van een geluidsonderzoek kan bepaald worden of een bepaalde geluidemissie binnen de toegestane geluidsgrenzen valt.

Uitwerking
Geluidhinder onderscheidt zich van de meeste andere vormen van milieuverontreiniging doordat het daarbij niet om verontreinigende stoffen gaat, maar om een fysisch verschijnsel. De eenheid voor geluid is dB(A). Veel bedrijfsprocessen veroorzaken geluid en geluidsoverlast.

In milieuvergunningen of in AMvB's staan de toegestane grenswaarden vermeld, vaak per dagdeel en vaak verdeeld naar equivalent geluidsniveau (Laeq) en piekniveau (Lmax). Wanneer deze grenswaarden worden overschreden, zal moeten worden nagegaan welke maatregelen toegepast moeten worden om de overschrijding te voorkomen.

Het wettelijke kader én de bedrijfs- of omgevingssituatie bepalen de vorm waarin een akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd: óf door metingen te doen, óf door modellen op te stellen.

Dit laatste zal bijvoorbeeld gebeuren als een vergunning is aangevraagd voor een nog op te richten bedrijf. De relevante informatie wordt in dat geval samengebracht in een akoestisch model (of geluidsmodel). Met behulp van dit model bepaalt men vervolgens de geluidsproductie.

De criteria waaraan een onderzoek moet voldaan staan beschreven in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai uitgave 2004; deze vervangt de Handleiding meten en rekenen industrielawaai IL-HR-13-01.


Gerelateerde factsheets
Geluidszone
Wm-vergunning
Wet geluidhinder

Link
InfoMil

 

Laatst aangepast op maandag 14 juli 2014 14:07
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 236 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals