Home Factsheets (509) G Gevaarlijke afvalstoffen

Gevaarlijke afvalstoffen
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:25

Gevaarlijke afvalstoffen zijn stoffen of mengsels van stoffen die één of meer gevaarlijke stoffen bevatten in een zekere concentratie.

Relevantie
Een afvalstof is een gevaarlijke afvalstof als deze als zodanig staat vermeld in de Europese afvalstoffenlijst (Eural).

Uitwerking
De Eural is een Europese beschikking waartoe een lijst van afvalstoffen behoort. Deze lijst is een uitvoering van Richtlijn 75/442/EEG betreffende Afvalstoffen en Richtlijn 91/689/EEG betreffende Gevaarlijke Afvalstoffen.

Dit houdt in dat de Eural zowel gevaarlijke als niet gevaarlijke afvalstoffen bevat. De Eural omvat enkele honderden afvalstoffen. Ook zijn in de Eural de criteria omschreven aan de hand waarvan onderscheid gemaakt wordt tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke afvalstoffen.

Conform artikel 10.37 van de Wet milieubeheer (Wm) is het verboden zich van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen te ontdoen door deze aan een ander af te geven. Dit verbod geldt niet indien de gevaarlijke afvalstoffen worden afgegeven aan een persoon die bevoegd is deze stoffen in ontvangst te nemen.

Er gelden ook enkele registratieverplichtingen ten aanzien van de afgifte van gevaarlijke afvalstoffen (art. 10.38 - 10.40 Wm).

De artikelen 10.44 t/m 10.55 Wm bevatten regels ten aanzien van het vervoer en de inzameling van gevaarlijke afvalstoffen. Deze regels gelden ook voor de instanties van bevoegd gezag. Zo moet elk transport vergezeld te gaan van een begeleidingsbrief met minimaal de gegevens over:

  • Herkomst of ontdoener van de gevaarlijke afvalstof
  • Bestemming of ontvanger
  • Naam van de vervoerder
  • Datum van afgifte
  • Omschrijving van de aard van de afvalstoffen

Gerelateerde factsheets
Afvalstoffen
Bedrijfsafval
Europese afvalstoffenlijst (Eural)
Kaderrichtlijn afvalstoffen
Nucleair afval

Link
Rijksoverheid

Laatst aangepast op maandag 14 juli 2014 14:39
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 177 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals