Home

Gevarenkaart
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:26

De gevarenkaart is een in de transportwereld gebruikte kaart met aanwijzingen voor het veilig omgaan met gevaarlijke (afval)stoffen.

Relevantie
De gevarenkaart maakt deel uit van de op grond van het ADR voorgeschreven begeleidende documenten bij het transport van gevaarlijke (afval)stoffen.

Uitwerking
Op de gevarenkaart staan schriftelijke instructies. Deze moeten zijn opgesteld in de taal van alle landen waar het desbetreffende transport doorheen voert én in de taal van de chauffeur.

De gevarenkaart moet onder andere de aard van het gevaar van de getransporteerde stoffen beschrijven, evenals de te nemen veiligheidsmaatregelen bij een calamiteit.

De instructies beschrijven de volgende onderwerpen:

  • Lading: een beschrijving van de chemische samenstelling van de lading (brandbare vloeistoffen, vlampunt, giftig, bijtend)
  • Aard van het gevaar: vluchtig, brandbaar, explosief mengsel vormend
  • Standaard persoonlijke bescherming: veiligheidsbril, oogspoelfles, rubberen handschoenen
  • Onmiddellijke actie voor de chauffeur: motor afzetten, omstanders op afstand houden
  • Lekkage: verhinderen dat de vloeistof in de riolering terecht komt, politie inlichten
  • Blusmiddelen: niet blussen met water, lading koel houden
  • Eerste hulp: doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken, dokter waarschuwen

Gerelateerde factsheets
ADR
Arbowet
Gevaarlijke afvalstoffen

Link
Gevaarlijke stoffen

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals