Home Factsheets (509) G Grondwater

Grondwater
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:29

Grondwater is water dat zich in de ruimten tussen bodemdeeltjes bevindt. Grondwater hoopt zich op boven en tussen ondoordringbare lagen.

Relevantie
Grondwater wordt aangewend voor de bereiding van drinkwater, voor irrigatie en vele andere doeleinden. De Grondwaterwet regelt het kwantitatieve beheer van grondwater. In Nederland wordt circa 65% van het drinkwater verkregen uit grondwater. De rest wordt uit oppervlaktewater gewonnen, meestal uit de Rijn en de Maas.

Uitwerking
Grondwater ontstaat doordat hemelwater infiltreert in de bodem. Het hemelwater dringt de grond in tot het een niet doorlatende laag bereikt; vaak is dit een kleilaag.

Boven deze laag raakt de grond verzadigd. De hoogte tot waar deze verzadiging optreedt, is het grondwaterpeil. Dit wordt het freatisch vlak genoemd.

Tijdens het infiltreren vindt een aantal processen plaats waardoor het uiteindelijke grondwater bepaalde stoffen gaat bevatten:

  • Aërobe omzetting
  • Anaërobe omzetting
  • Adsorptie van stoffen
  • Uitloging van gesteenten

Grondwater is in de meeste gevallen zuurstofloos, gekleurd, onsmakelijk en corrosief. Daarnaast kan grondwater onder overbemeste zandgronden te veel nitraat bevatten. Een lager humusgehalte in de grond geeft meer stikstofuitspoeling naar het grondwater.

Door verlaging van de grondwaterstand, bijvoorbeeld door grondwaterwinning voor drinkwater of voor industrie, kan verdroging optreden en daarmee schade aan gewassen. Ook kunnen grondverzakkingen optreden doordat de waterdruk afneemt.

Als de grondwaterstand verlaagd wordt, kunnen houten (paal)funderingen gaan rotten met verzakking van gebouwen als gevolg.


Gerelateerde factsheets
Bodem
Bodemverontreiniging
Grondwaterwet
Verdroging
Waterwet

Links
Natuurinformatie
InfoMil

Literatuur
Van Deventer, Ir. W.T. Milieutechnologie, van schoonmaaktechnologie naar schone technologie. Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1994

Laatst aangepast op maandag 14 juli 2014 14:47
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 176 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals