Home Factsheets (509) G Grondwaterwet

Grondwaterwet
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:29

(Vervallen per 22 december 2009)

De Grondwaterwet regelt het kwantitatieve beheer van grondwater. De wet stelt regels aan het onttrekken van grondwater en de kunstmatige infiltratie van water.

Relevantie
Grondwateronttrekkingen door bedrijven en particulieren zijn, afhankelijk van de omvang, melding-, registratie- of vergunningplichtig.

Uitwerking
In de Grondwaterwet zijn algemene regels gesteld aan het gebruik van grondwater. Met de inwerkingtreding in 1984 van de Grondwaterwet zijn de provincies verantwoordelijk geworden voor het grondwaterbeheer. De algemene regels zijn verder uitgewerkt in provinciale verordeningen.

Uitgangspunt van de wet is dat verantwoord omgegaan moet worden met grondwater. Het is daarom verboden om zonder vergunning van Gedeputeerde Staten grondwater aan de bodem te onttrekken of water te infiltreren. In een aantal gevallen kan met een melding worden volstaan, zie hieronder.

Vergunningplichtig is men bij:

  • Infiltraties
  • Inrichtingen voor beregenings- en/of bevloeiïngsdoeleinden met een zekere capaciteit
  • Grondwateronttrekkingen, afhankelijk van het doel, de grondwaterdiepte, het debiet en de ligging

Meldingplichtig is men bij:

  • Inrichtingen die uitsluitend worden gebruikt voor het drooghouden van een bouwput ten behoeve van bouwkundige of civieltechnische werken en inrichtingen die bij wijze van proef of ten behoeve van grondsanering grondwater onttrekken. Hiervoor geldt dat niet meer dan 100000 m³ grondwater per maand mag worden onttrokken en dit niet langer dan 6 maanden plaatsvindt
  • Inrichtingen ten behoeve van noodvoorzieningen, zoals brandputten en sprinklerinstallaties
  • Inrichtingen voor beregenings- en/of bevloeiïngsdoeleinden waarbij de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer bedraagt dan 60 m³ per uur
  • Inrichtingen die uitsluitend worden gebruikt voor grondwatersanering en waarbij de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer bedraagt dan 50000 m³ per maand.

De Grondwaterwet is niet van toepassing op het onttrekken van grondwater op een diepte van meer dan 500 meter beneden de oppervlakte van de aardbodem. Deze grondwateronttrekkingen kunnen verband houden met het opsporen of winnen van delfstoffen of aardwarmte. Hierop is de Mijnbouwwet van toepassing.

Voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag krachtens de Grondwaterwet gelden verschillende leges. Deze zijn afhankelijk van het doel en de hoeveelheid van de grondwateronttrekking of infiltratie.

Daarnaast kent de Grondwaterwet een heffingstelsel. Vanaf een bepaalde grenswaarde, in de meeste gevallen 1000 m³ grondwater per jaar, moet een bedrag betaald worden per kubieke meter onttrokken grondwater.

Met de inwerkingtreding van de Waterwet op 22 december 2009 is de Grondwaterwet komen te vervallen.


Gerelateerde factsheets
Bodem
Bodemverontreiniging
Grondwater
Mijnbouwwet
Verdroging
Waterwet

Link
Grondwaterwet

Laatst aangepast op maandag 14 juli 2014 14:48
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 165 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals