Home Factsheets (509) H Habitat-richtlijn

Habitat-richtlijn
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:38

De Habitatrichtlijn regelt de instandhouding van de habitats (leefgebieden) en de wilde flora en fauna die voor de Europese Unie van belang zijn.

Relevantie
Deze richtlijn is de belangrijkste regelgeving van de Europese Unie om de biologische verscheidenheid te stimuleren. Tevens speelt de richtlijn een grote rol in het tot stand komen van Natura 2000. Dit is een samenhangend geheel van natuurgebieden binnen Europa.

Uitwerking
De Habitatrichtlijn (volledig: Europese richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna) is in 1992 goedgekeurd en geldt voor alle lidstaten. De richtlijn regelt een Europees ecologisch netwerk van bijzondere beschermingszones. Dit netwerk, Natura 2000 genaamd, heeft als doel de instandhouding van een minimale biologische diversiteit te waarborgen.

De Habitatrichtlijn maakt onderscheid in:

  • Gebiedsbescherming
  • Soortenbescherming

Iedere lidstaat moet op zijn grondgebied cruciale gebieden in kaart brengen en vervolgens aanwijzen als Speciale Beschermingszones (SBZ). Om deze zones te beschermen worden juridische of contractuele maatregelen getroffen of worden beheersplannen opgesteld. Het doel hiervan is dat deze zones op langere termijn behouden blijven, waarbij menselijke activiteiten toegestaan worden vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling.

De Habitatrichtlijn bevat ten slotte ook bepalingen voor de instandhouding van soorten. Deze bepalingen voor soortbescherming zijn verankerd in de Nederlandse wetgeving in onder andere de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998.


Gerelateerd factsheet
Natuurbeschermingswet

Links
Europa.eu
Habitat-richtlijn
Compendium voor de Leefomgeving

Laatst aangepast op donderdag 17 juli 2014 14:09
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 180 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals