Joost quote...

...Pieter Boot is Hoofd sector Klimaat, Lucht en Energie bij het Planbureau voor de Leefomgeving: 'Eerste stappen zijn makkelijker dan volhardend doorgaan op ingeslagen weg’. 


Immissie
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:40

Immissie is de werkelijke concentratie van stoffen op leefhoogte.

Relevantie
Bij emissie komen stoffen vrij in de lucht. Deze stoffen komen ook als immissie terecht op leefhoogte (1,5 meter boven de grond), waar ze een zekere concentratie hebben.

Uitwerking
Emissie uit een bron verspreidt zich (transmissie) en geeft uiteindelijk een bepaalde concentratie aan verontreinigende stoffen op leefniveau (immissie).

Er is sprake van immissies in:

  • Lucht (door luchtverontreiniging)
  • Bodem (door uitloging van stoffen uit materialen)
  • Water (door uitloging of uitspoeling van stoffen)

De Nederlandse overheid maakt in haar beleid ten aanzien van luchtkwaliteit onderscheid tussen grootschalige luchtverontreiniging en immissies.

Het beleid ter bestrijding van grootschalige luchtverontreiniging richt zich vooral op maatregelen om de emissies van vervuilende stoffen te verminderen via zogenaamde emissiebeperkende maatregelen.

Bij het beleid ten aanzien van de luchtkwaliteit gaat het vooral om maatregelen die moeten voorkomen dat mensen te hoge concentraties van bepaalde stoffen inademen (immissie).

Ter bescherming van de luchtkwaliteit is Europese regelgeving aangenomen en in nationale wetgeving vertaald in het Besluit luchtkwaliteit 2005 en de afgeleide regelingen. Dit besluit bepaalt dat gemeenten en provincies de lokale luchtkwaliteit in kaart moeten brengen en daarover moeten rapporteren. Als blijkt dat grenswaarden die het Besluit stelt worden overschreden, moeten maatregelen worden getroffen.


Gerelateerde factsheets
Besluit luchtkwaliteit
Emissie
Geluidsoverdracht
Wet luchtkwaliteit

Literatuur
Van Deventer, Ir. W.T. Milieutechnologie, van schoonmaaktechnologie naar schone technologie. Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1994

Laatst aangepast op donderdag 17 juli 2014 14:16
 

Video van de week

Video van de week

1008827

Smeltend Zwitserleven

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 221 gasten online

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals