Home Factsheets (509) I In situ strippen / persluchtinjectie

In situ strippen / persluchtinjectie
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:41

(Persluchtinjectie)

In situ strippen of persluchtinjectie is een reinigingstechniek voor bodemverontreiniging waarbij door het inbrengen van lucht in de bodem vervluchtiging van de verontreiniging uit het grondwater optreedt en tegelijkertijd stimulering van natuurlijke aerobe afbraak plaatsvindt.

Relevantie
Deze reinigingsmethode is geschikt voor een groot aantal vluchtige verbindingen en voor minerale oliën met een koolstofketenlengte van maximaal 12.

Uitwerking
Persluchtinjectie is een reinigingstechniek voor bepaalde soorten bodemverontreiniging waarbij men lucht injecteert tot onder de grondwaterspiegel. Enerzijds brengt de ingebrachte lucht vervluchtiging van de verontreinigingen teweeg, anderzijds wordt het water verrijkt met zuurstof.

Men injecteert de lucht, meestal pulserend, met behulp van compressoren. De daarbij toegepaste druk is afhankelijk van de diepte van de verontreiniging en de doorlatendheid van de bodem. In de regel gebruikt men verticale luchtinjectiefilters.

De hoeveelheid en de aard van de aanwezige verontreinigingen bepalen de hoeveelheid in te brengen lucht. Daarnaast spelen ook de beoogde saneringsduur en het gewenste rendement een rol. Reinigingsrendementen van 99% zijn haalbaar.

Een van de voorzieningen die getroffen moet worden is de installatie van een bodemlucht-onttrekkingssysteem om verspreiding van de vervluchtigde verbindingen tegen te gaan. Vanzelfsprekend dient de onttrokken bodemlucht gezuiverd te worden.

Een voordeel van persluchtinjectie is dat er geen fysieke onttrekking van grond of grondwater hoeft plaats te vinden.

Persluchtinjectie wordt ook vaak toegepast als aanvullende techniek op een andere reinigingstechniek, zoals grondwateronttrekking.


Gerelateerde factsheets
Bodem
Bodemsanering
Bodemverontreiniging
Zuiveringstechnieken

Links
Bodeminfo
Energie en Milieu Informatiesysteem (Vlaanderen)
Bodemrichtlijn

Laatst aangepast op donderdag 17 juli 2014 14:19
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 108 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals