Home Factsheets (509) I Incineratie/naverbranding

Incineratie/naverbranding
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:42

(Naverbranding)

Naverbranding is het door middel van een gecontroleerde verbranding omzetten van een schadelijke gasvormige emissie in minder schadelijke componenten.

Relevantie
Naverbranding wordt toegepast als emissiebeperkende maatregel bij emissies naar de lucht van geur of koolwaterstoffen. Voorwaarde is dat de emissie uit oxideerbare gas- of dampstromen bestaat.

Uitwerking
De bedoeling van naverbranding is:

  • Verminderen van de uitworp van geurstoffen
  • Verminderen van de uitworp van koolwaterstoffen

Koolwaterstoffen kunnen giftig zijn of kunnen leiden tot smogvorming. In een naverbrander worden deze koolwaterstoffen bij hoge temperatuur verbrand (geoxideerd) tot kooldioxide en water. Indien zich in het afgas ook gechloreerde koolwaterstoffen bevinden, kan ook waterstofchloride ontstaan.

De energie die bij het naverbrandingsproces vrijkomt, kan via een warmtewisselaar worden omgezet en opnieuw worden toegepast. Vanuit energieoogpunt moet de warmte die bij naverbranding ontstaat bij voorkeur nuttig worden gebruikt.

Er zijn twee manieren waarop de naverbranding kan plaatsvinden:

  • Thermisch
  • Katalytisch

Bij thermische naverbranding verlopen de reacties bij temperaturen boven 800° C. Afhankelijk van de hoeveelheid brandbare componenten in het afgas wordt een hoeveelheid aardgas bijgestookt om de verbranding goed te laten plaatsvinden. Afhankelijk van het type naverbrander en de concentraties van brandbare componenten kan meer of minder aardgas worden bijgestookt of kan de reactie zelfs zonder toevoer van energie verlopen. Als het niet mogelijk is om de verbrandingswarmte nuttig te gebruiken, moet er naar worden gestreefd de bijstook zoveel mogelijk te beperken.

Bij katalytische naverbranding vindt de oxidatiereactie plaats onder invloed van een katalysator en daarmee bij een lagere temperatuur van circa 350° C. Hierdoor kan de energietoevoer beperkt worden. Dit heeft als voordeel dat vrijwel geen thermische NOx wordt gevormd en dat er minder energieverliezen optreden. Katalytische naverbranders zijn energetisch voordelig bij concentraties brandbare componenten lager dan 5 g/m3. Ze worden vaak ingezet bij grotere afgasdebieten. In combinatie met een warmtewisselaar zijn ze ook aantrekkelijk bij hoge concentraties en hoge debieten.

Een nadeel van het gebruik van een katalysator is dat hij gevoelig is voor bepaalde verontreinigingen. Wisselingen in de samenstelling van de afgassen kunnen een onvolledige verbranding en roetvorming veroorzaken.

Van oudsher wordt naverbranding onder andere toegepast in de petrochemische industrie. In toenemende mate wordt naverbranding ingezet bij de reductie van luchtemissies van organische oplosmiddelen.


Gerelateerde factsheets
Luchtverontreiniging
Nederlands emissierichtlijn Lucht (NeR)
Zuiveringstechnieken

Link
InfoMil

Laatst aangepast op donderdag 17 juli 2014 14:20
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 92 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals