Home Factsheets (509) I Indirecte hinder

Indirecte hinder
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:42

Artikel 1.1, lid 2 van de Wet milieubeheer verstaat onder indirecte hinder de nadelige gevolgen voor het milieu die veroorzaakt worden door activiteiten die aan de inrichting zijn toe te rekenen, hoewel ze buiten het terrein van de inrichting plaatsvinden.

Relevantie
Activiteiten die wel samenhangen met bedrijfsactiviteiten, maar die niet binnen de grenzen van een bedrijf plaatsvinden, kunnen hinder veroorzaken.

Uitwerking
De hinder die wordt veroorzaakt door aspecten die zich buiten het bedrijfsterrein afspelen noemt men indirecte hinder. Naast overlast als gevolg van stank, stof en parkeerdruk speelt vooral het probleem van de geluidhinder. Geluid dat veroorzaakt wordt door transportbewegingen (denk een vliegverkeer en vrachtverkeer) van en naar een bedrijf wordt gezien als hinder die door het bedrijf wordt veroorzaakt. Uitzondering hierop vormen wegverkeer van en naar inrichtingen die zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein.

Voor geluidhinder die wordt veroorzaakt door wegverkeer van en naar een inrichting is een aparte circulaire opgesteld.


Gerelateerde factsheets
Geluidhinder
Geurhinder

Links
InfoMil
Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening w.m.

Laatst aangepast op donderdag 17 juli 2014 14:22
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 92 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals