Home

Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:43

Een Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) is een kleinschalige afvalwaterzuiveringsinstallatie op basis van fysische, biologische en chemische processen.

Relevantie
Ongezuiverd afvalwater mag in Nederland niet geloosd worden op het oppervlaktewater of in de bodem. In Nederland zijn vrijwel alle woningen en bedrijven aangesloten op de riolering.

Uitwerking
Lozing van ongezuiverd afvalwater is met het oog op milieuhygiëne en volksgezondheid ongewenst. Aansluiting op het rioolnet in Nederland is daarom verplicht, als de afstand tot de dichtstbijzijnde gemeentelijke riolering minder dan 40 meter bedraagt.

In Nederland waren in 2004 nog circa 160.000 percelen niet aangesloten op het rioolnet. Het afvalwater van deze woningen wordt dan meestal ongezuiverd geloosd op het oppervlaktewater of in de bodem. Met ingang van 1 januari 2005 is het ongezuiverd lozen van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater niet meer toegestaan (Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater).

Door middel van een IBA is het mogelijk het afvalwater zelf gedeeltelijk te zuiveren. De drie stappen in de afvalwaterzuivering door middel van een IBA zijn:

  • De voorbehandeling. In deze fase wordt voornamelijk het bezinkbare materiaal van het afvalwater gescheiden en kan ook een minimale biologische zuivering plaatsvinden. De voorbehandeling kan bestaan uit een voorbezinktank, een vetafscheider of een septische put. Bij sommige systemen is deze fase van zuivering geïntegreerd in de biologische zuivering.
  • De biologische zuivering. Hierin worden de organische componenten afgebroken. Hiervoor worden verschillende systemen gebruikt zoals biofilters, biorotoren, actief-slibsystemen of plantensystemen.
  • De nabehandeling. Tijdens de nabehandeling worden nutriënten (stikstof- en fosforverbindingen) en zwevende stoffen verwijderd.

In een aantal systemen zijn de biologische zuivering en de nabehandeling één proces. In sommige systemen vindt geen nabehandeling plaats.

Het wettelijke kader voor het gebruik van een IBA bestaat uit:

  • Wet milieubeheer - zorgplicht voor gemeenten voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater
  • Lozingenbesluit bodembescherming - verbod op de bodem te lozen
  • Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater - verbod op het oppervlaktewater te lozen
  • Bouwverordening - aansluitplicht; de vermelding van 40 meter als maximale afstand tot de gemeentelijke riolering

Gerelateerde factsheets
Afvalwaterbehandeling
Zuiveringstechnieken

Link
InfoMil

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals