Home

Innovatieve (bodem)onderzoeksmethoden
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:43

Onder innovatieve (bodem)onderzoeksmethoden verstaat men alle meet- en onderzoekstechnieken, met uitzondering van de traditionele methodes (boren, monstername en analyse van grond en grondwater).

Relevantie
Innovatieve meet- en onderzoekstechnieken van de bodem kennen veel voordelen ten opzichte van de traditionele aanpak: ze zijn sneller, betrouwbaarder en goedkoper.

Uitwerking
Een bodemonderzoek is erop gericht de bodemkwaliteit van een bepaalde locatie vast te leggen. Bodemonderzoek met traditionele technieken berust op het onderzoeken van grond- en grondwater op slechts enkele punten. In de praktijk betekent dit:

 1. Boren
 2. Monstername
 3. Analyse van grond en grondwater

De afgelopen jaren zijn nieuwe technieken ontwikkeld waarmee bodemonderzoek beter, sneller en goedkoper uitgevoerd kan worden. In de praktijk worden deze nieuwe onderzoekstechnieken toegepast in combinatie met de traditionele manier van bodemonderzoek.

Deze gecombineerde uitvoering kent enkele voordelen:

 • Er kan sneller gewerkt worden, omdat er minder veldwerk nodig is.
 • De meting verloopt sneller, omdat die in situ plaatsvindt.
 • De nauwkeurigheid is groter, omdat onzekerheden zijn geminimaliseerd.
 • Het onderzoek is goedkoper, omdat door gerichte bemonstering minder analyses nodig zijn.
 • Er vindt minder verstoring van de ondergrond plaats.
 • De toegang tot locaties is eenvoudiger.

Innovaties op bodemonderzoeksgebied zijn:

 • Geofysische technieken die al in andere disciplines worden gebruikt maar niet of in beperkte mate in het onderzoek naar en de aanpak van bodemverontreiniging
 • Recente verbeteringen aan traditionele technieken, zoals het in situ meten van bodemparameters middels sondes en sensoren

Bovenstaande methodes en meettechnieken zijn erop gericht om in korte tijd, zonder graafwerkzaamheden, een beeld te krijgen van de mogelijke bodemverontreiniging en de daaraan verbonden risico's.

Enkele voorbeelden van innovatieve onderzoeksmethodes zijn:

 • Sondering, zoals MIP-sondering, ROSTTM-sondering, camerasondering, chemosondering en gassondering
 • Bemonstering met behulp van een grondwatermonstersonde met doorstroomcel, BAT-sonde en bodemluchtsonde
 • Onderzoek met behulp van sensoren, zoals diĆ«lektrische bodemvochtsensoren, radioactiviteitsensoren en aardmagnetisch-veldsensoren
 • Nieuwe meetmethodes, zoals enviscan, bioassays als instrument in ecologische risicobeoordeling, veldinventarisaties van bodemflora en -fauna als instrument in ecologische risicobeoordeling, geoflo voor meting van de grondwaterstromingsrichting en -snelheid en hoge-resolutieseismiek

Gerelateerde factsheets
Bodemonderzoek
Bodemsanering
Bodemverontreiniging
NEN 5740
Onderzoeksmethoden (bodem)

Links
Milieusondering.nl

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals