Home Factsheets (509) I Inrichting

Inrichting
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:44

Inrichting is het begrip dat in de nationale milieuwetgeving wordt gehanteerd om een onderneming of bedrijf aan te duiden.

Relevantie
Hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer draagt als titel ‘Inrichtingen'. Dit hoofdstuk beschreef tot 1 oktober 2010 op hoofdlijnen het Nederlandse stelsel voor de meeste milieuvergunningen. Met het in werking treden van de Wabo (op 1 oktober 2010) is dit stelsel opgegaan in de Omgevingsvergunning. Hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer bevat nog wel bepalingen voor inrichtingen die onder een AMvB vallen. Het begrip 'inrichting'is echter nog altijd in de Wet milieubeheer verankerd. 

Uitwerking
Het begrip inrichting is in art. 1.1, eerste lid van de Wet milieubeheer gedefinieerd als:

'elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.' Deze definitie wordt nader gepreciseerd in artikel 1.1, 4e lid, van de Wet milieubeheer: ‘Daarbij worden als één inrichting beschouwd de tot eenzelfde onderneming of instelling behorende installaties die onderling technische, organisatorische of functionele bindingen hebben en in elkaars onmiddellijke nabijheid zijn gelegen.'


Gerelateerde factsheets
Bevoegd gezag
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb)
Wet milieubeheer

Laatst aangepast op donderdag 17 juli 2014 14:23
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 113 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals