Home Factsheets (509) I Inrichtingen- en vergunningenbesluit (Ivb)

Inrichtingen- en vergunningenbesluit (Ivb)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:46

(vervallen per 1 oktober 2010)

Het Inrichtingen- en vergunningenbesluit (Ivb) is een Algemene Maatregel van Bestuur die uitvoering geeft aan een aantal belangrijke bepalingen in het kader van de Wet milieubeheer.

Relevantie
De Wet milieubeheer is een kaderwet. Dat houdt in dat de uitwerking van de doelstellingen niet is terug te vinden in de wet zelf, maar in de besluiten (Algemene Maatregelen van Bestuur) en in ministeriële regelingen die zijn vastgesteld in het kader van de wet. Het Ivb is onder meer van belang voor de vaststelling van de werkingssfeer van de Wet milieubeheer (aanwijzing van categorieën van inrichtingen). Daarnaast wordt aan de hand van het Ivb vastgesteld welke instantie in een bepaald geval het bevoegd gezag vormt en welke gegevens er voor een vergunning nodig zijn.

Uitwerking
Het Inrichtingen- en vergunningenbesluit bevat 9 hoofdstukken, die een indicatie geven van de inhoud:

 1. Begripsbepalingen
 2. Aanwijzing van categorieën van inrichtingen
 3. Bevoegd gezag
 4. Wijze waarop een aanvraag om vergunning moet geschieden
 5. Gegevensverstrekking
 6. Openbare kennisgeving van een verklaring, als bedoeld in artikel 8.19 van de wet, tweede lid, onder c
 7. Adviseurs en betrokken bestuursorganen
 8. Bijzondere gevallen
 9. Slotbepalingen

In de Wet milieubeheer wordt het begrip ‘inrichting' gedefinieerd. Voor aanwijzing van de categorieën van inrichtingen waarop de Wet milieubeheer van kracht is, wordt echter verwezen naar het Ivb. Ook voor de andere aspecten die in de het Ivb nader aan de orde komen, verwijst de wetgever vanuit de Wet milieubeheer naar algemene regels (in dit geval het Ivb).


Gerelateerde factsheets
Algemene maatregel van bestuur (AMvB)
Bevoegd gezag
Inrichting
Wet milieubeheer (Wm)
Wm-vergunning

Links
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer
Ministerie van VROM

Laatst aangepast op donderdag 17 juli 2014 14:25
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 112 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals