Home

ISO 14000-serie
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:49

Binnen de ISO 14000-serie bestaat een aantal normen. In het dagelijkse gebruik hanteert men ISO 14000 en ISO 14001 nogal eens door elkaar. Als we het over een milieumanagementsysteem hebben, zijn de eisen daarvoor te vinden in ISO 14001. Dit is daarmee ook de enige norm van de groep waarmee een milieumanagementsysteem gecertificeerd kan worden.

Relevantie
De ISO 14001-norm geeft richtlijnen voor het milieumanagementsysteem. Dat betekent in de praktijk: richtlijnen om de schadelijke effecten op het milieu te verkleinen en om een continue verbetering van milieuprestaties van een bedrijf te verkrijgen.

Uitwerking
ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Desgewenst kan een milieumanagementsysteem ook volgens deze norm worden gecertificeerd. Een milieumanagementsysteem is bij voorkeur een onderdeel van het gangbare managementsysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan het milieu in de bedrijfsvoering.

ISO 14001 heeft als doel milieubescherming te ondersteunen en milieubelasting te voorkomen met inachtneming van sociaal-economische behoeften en mogelijkheden. Daarbij valt te denken aan het toepassen van de best beschikbare technologie. De norm stelt geen absolute eisen aan de milieuprestaties van een bedrijf, afgezien van het naleven van wet- en regelgeving. Het is echter wel de bedoeling dat verbeteringen tot continue verbetering van de milieuprestaties leiden.

De andere normen uit de ISO 14000-serie (ISO 14010, 14011, 14012) zijn aanvullingen op de ISO 14001-norm (zoals milieu-audits) of behandelen bepaalde milieuonderwerpen (zoals LCA).

De 14001-norm is in 1996 uitgebracht door de International Organization for Standardization (ISO) en vervolgens door het Nederlands Normalisatie-instituut uitgebracht onder de naam NEN (Nederlandse norm).


Gerelateerde factsheets
Audit
Bedrijfsinterne milieuzorg (BIM)
Continue verbetering
Eco-management and Audit Scheme (EMAS)
ISO
NEN
Zorgsysteem

Link
ISO

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals