Home Factsheets (509) K Kaderrichtlijn afvalstoffen (KRA)

Kaderrichtlijn afvalstoffen (KRA)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:52

(Richtlijn 2008/98/EG van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking vann een aantal richtlijnen)

Relevantie
Het doel van deze richtlijn is duidelijk te stellen wanneer iets een afvalstof betreft en op welke wijze een verantwoorde verwerking van de afvalstoffen plaatsvindt.

Uitwerking
De Kaderrichtlijn afvalstoffen (officieel 'Richtlijn 2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende afvalstoffen) is in Nederland verankerd in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 10, Afvalstoffen). Het beleidsmatige gedeelte van de richtlijn is vertaald in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP). De minister van Infrastructuur en Milieu stelt dit plan elke 4 jaar vast.

De Kaderrichtlijn afvalstoffen vervangt de Europese richtlijn 75/442/EEG van 15 juli 1975 voor afvalstoffen, die vaak en ingrijpend is gewijzigd.

De richtlijn kent vier algemene verplichtingen:

 • Preventie of de vermindering van afvalstoffen, evenals de afname van de productie en de schadelijkheid van afvalstoffen
 • Nuttige toepassing van afvalstoffen door recycling, hergebruik en het gebruik van afvalstoffen als energiebron
 • Nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen zonder gevaar voor de gezondheid van de mens en zonder nadelige gevolgen voor het milieu
 • Afvalverwijdering met behulp van een geïntegreerd en toereikend net van verwijderinginstallaties, waarbij rekening wordt gehouden met de beste beschikbare technieken (BBT)

Enkele categorieën van afvalstoffen zijn uitgesloten van de werkingssfeer van deze richtlijn:

 • Gasvormige effluenten in de atmosfeer
 • Radioactief afval
 • Afval uit delfstoffenwinning
 • Afvalwater
 • Enkele vormen van landbouwafval zoals kadavers en mest

Deze Europese richtlijn geeft definities en regels voor afvalinzameling, afvalverwerking en het treffen van maatregelen om preventie en nuttige toepassing van afval te bevorderen.


Gerelateerde factsheets
Afvalpreventie
Afvalstoffen
Beste beschikbare technieken (BBT)
Landelijk afvalbeheerplan (LAP)

Links
Europese Richtlijn
SenterNovem

 

Laatst aangepast op maandag 21 juli 2014 08:34
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 183 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals