Home

Kernenergiewet
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:54

(Kew)

De Kernenergiewet stelt regels voor het bezit, gebruik, vervoer en het zich ontdoen van ertsen, splijtstoffen en radioactieve stoffen.

Relevantie
De wet regelt door middel van een vergunningen- en meldingenstelsel het veilig omgaan met radioactieve stoffen en toestellen die ioniserende straling uitzenden, zoals röntgentoestellen en röntgendiffractieapparaten.

Uitwerking
De Kew is een raamwet. Dat houdt in dat in de wet alleen algemene voorschriften zijn opgenomen en dat specifieke voorschriften voor aparte sectoren of werkzaamheden in de uitvoeringsbesluiten staan.

De wet kent drie soorten vergunningen:

  1. Voor handelingen met splijtstoffen of ertsen en voor het aandrijven van voertuigen door middel van kernenergie (art. 15)
  2. Voor handelingen met radioactieve stoffen (art. 29)
  3. Voor toestellen die ioniserende straling uitzenden (art. 34)

De meeste vergunningen die worden verleend hebben betrekking op het gebruik van radioactieve stoffen of apparatuur die ioniserende straling uitzendt, bijvoorbeeld in ziekenhuizen en fabrieken.

In enkele uitzonderlijke gevallen kunnen werkzaamheden zonder vergunning worden uitgevoerd en kan met een melding worden volstaan. Dit staat beschreven in het Besluit stralingsbescherming.

De Kew kent ook de verplichting dat het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden alleen mag gebeuren onder toezicht van een stralingsdeskundige. Deze deskundige moet erop toezien dat de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd en dat het bij de werkzaamheden eventueel vrijkomende radioactief afval op de juiste wijze wordt ingezameld en afgevoerd.

Afgeleide besluiten en regelingen zijn onder andere de Regeling goedgekeurde ionisatie-rookmelders 2004 en het Besluit stralingsbescherming.


Gerelateerde factsheets
Kernenergie
Nucleair afval

Links
Kernenergiewet
NRG

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals