Home Factsheets (509) K Kwaliteitsborging in het bodembeheer (Kwalibo)

Kwaliteitsborging in het bodembeheer (Kwalibo)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:58

Kwaliteitsborging in het bodembeheer bevat regels met betrekking tot de kwaliteit van werkzaamheden in het bodembeheer en de integriteit van degenen die deze werkzaamheden uitvoeren.

Relevantie
Met een Kwalibo-certificaat moeten bodemintermediairs - aannemers, inspectie-instellingen en milieukundige begeleiders - aantonen dat zij aan de kwaliteitseisen voldoen.

Uitwerking
Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer. Het is een van de maatregelen om het bodembeheer te verbeteren. Belangrijke maatregelen volgens Kwalibo zijn:

  • Erkenning van bodemintermediairs - De overheid kan intermediairs aanspreken op hun werk op basis van de erkenningsregeling. Intermediairs worden per activiteit erkend op basis van kwaliteitseisen en hun integriteit. Het bevoegd gezag mag geen beschikkingen nemen of meldingen accepteren van niet-erkende (niet-gecertificeerde) intermediairs.
  • Functiescheiding op essentiële punten - De integriteit van de functie-uitoefening bij de overheid en bij intermediairs is gewaarborgd.
    Functiescheiding is op enkele essentiële plaatsen verplicht om belangenverstrengeling tegen te gaan en fraude te beperken.
  • Toezicht via certificatie en accreditatie - Er is een sluitende controle op basis van certificatie en accreditatie voor de hele keten van werkzaamheden in het bodem- en grondwaterbeheer.
  • Beschikbaarheid van sanctie-instrumenten - Kwalibo kent een sanctieregeling voor intermediairs. Een intermediair kan (tijdelijk) geschorst worden voor activiteiten die niet aan kwaliteitseisen voldoen. Kwalibo kent geen onderscheid tussen overheids- en commerciële intermediairs, dus ook de prestaties van overheidslaboratoria en -adviesbureaus vallen onder de Kwalibo-regels.
  • Aantoonbaarheid van kwaliteit - Ook de overheid moet de kwaliteit van haar werk kunnen aantonen. In het kader van Kwalibo gebeurt dit op basis van een aantal beoordelingsrichtlijnen en normbladen.

Voorheen waren de eisen rondom Kwalibo opgenomen in het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer. Met de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit op 1 januari 2008 is de regelgeving op het gebied van Kwalibo overgeheveld naar dit besluit en is het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer komen te vervallen.


Gerelateerd factsheet
Besluit bodemkwaliteit

Link
SIKB

Laatst aangepast op maandag 21 juli 2014 09:07
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 201 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals