Home Factsheets (509) K Kwantitatieve risicoanalyse (QRA)

Kwantitatieve risicoanalyse (QRA)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:59

Door middel van een kwantitatieve risicoanalyse (of: QRA) wordt een statistische bepaling gemaakt van de risico's voor omgeving en betrokkenen als gevolg van risicovolle bedrijfsactiviteiten.

Relevantie
Het uitvoeren van een kwantitatieve risicoanalyse kan verplicht worden gesteld voor inrichtingen die zijn aangewezen volgens het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo 1999) of volgens het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI).

Uitwerking
Een kwantitatieve risicoanalyse past men vooral toe op bedrijven die risico's opleveren waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Mogelijke gevolgen van ongevallen als gevolg van opslag, transport en bewerking van gevaarlijke stoffen zijn:

  • Toxische emissie
  • Brand of explosie
  • Lucht-, water- of bodemverontreiniging

Het opstellen van een kwantitatieve risicoanalyse is verplicht voor:

  • Inrichtingen die volgens het Besluit risico's zware ongevallen VR-plichtig zijn, indien de subselectie daartoe aanleiding geeft (Brzo 1999)
  • Bedrijven die aangewezen worden door het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI)

Van de relevante risico's worden ongevallenscenario's uitgewerkt. Men maakt, vaak met behulp van computermodellen, doorgaans één of meerdere simulaties voor de theoretische ontwikkeling van een bepaald risico tot een ongevalscenario.Vervolgens berekent men de kans dat deze ongevallenscenario's zich voordoen.

Het belangrijkste resultaat is een rapport waarin het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR) zijn berekend.

Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar dat een persoon dodelijk wordt getroffen door een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien deze persoon zich permanent en onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt.

Het groepsrisico (GR) is de cumulatieve kans per jaar dat in één keer een groep van een bepaalde grootte dodelijk door een ongeval getroffen wordt.


Gerelateerde factsheets
Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI)
Besluit risico's zware ongevallen (Brzo 1999)
Groepsrisico (GR)
Plaatsgebonden risico (PR)
Veiligheidsrapport (VR)

Laatst aangepast op maandag 21 juli 2014 09:08
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 227 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals