Home

Kyoto
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:59

(Kyoto Protocol)

In 1997 zijn de industrielanden in het Japanse Kyoto overeengekomen de uitstoot van schadelijke broeikasgassen te reduceren.

Relevantie
Het Kyoto Protocol heeft als doel een stabilisatie van de concentraties van broeikasgassen te bereiken.

Uitwerking
In 1992 werd het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties gesloten met als doel de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer te stabiliseren op een niveau waarbij risicovolle klimaatveranderingen worden vermeden.
In 1997 is dit verdrag uitgebreid met het Kyoto Protocol, dat op 16 februari 2005 van kracht is geworden. In dit protocol zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van de emissies van broeikasgassen. De concrete doelstelling is dat de geïndustrialiseerde landen in de periode 2008-2012 hun gemiddelde emissie van broeikasgassen ten opzicht van 1990 met 5,2% reduceren. Aan het protocol doen ook de landen in Oost-Europa en Rusland mee.

Voor de 15 landen die eertijds de EU vormden betreft de gezamenlijke reductiedoelstelling in de periode 2008-2012, de zogenaamde eerste budgetperiode, 8% ten opzichte van 1990. Voor Nederland geldt als reductiedoelstelling 6%. Concreet betekent dit voor Nederland in deze periode een gemiddelde jaarlijkse uitstoot van 201 miljard kg koolstofdioxide.

In de praktijk komt emissiereductie neer op energiebesparing en stimulering van het gebruik van duurzame energie. De Nederlandse overheid heeft enkele maatregelen getroffen om de emissiereductie te bereiken. Dit pakket van maatregelen is vastgelegd in de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid.

Het Kyoto Protocol kan worden gezien als een eerste stap om stabilisatie van de concentraties van broeikasgassen te bereiken.


Gerelateerde factsheets
Bali
Broeikaseffect
Verandering van klimaat

Links
Kyoto Protocol
Milieu en Natuurcompendium
Rijksoverheid

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals