Co-vergisting
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:45

Co-vergisting is het gelijktijdig vergisten van verschillende biomassastromen in een vergistingsinstallatie. Daarbij wordt biogas geproduceerd.

Relevantie
Het biogas dat bij co-vergisting vrijkomt, kan worden ingezet voor de productie van duurzame elektriciteit of duurzame warmte.

Uitwerking
Co-vergisting is het onder gecontroleerde omstandigheden samen vergisten van verschillende biomassastromen in een vergistingsinstallatie. In de praktijk bedoelt men met co-vergisting meestal het vergisten van mest samen met andere organische (landbouw)materialen.

Mest is een ideaal basismateriaal voor vergisting, omdat alle voedingsstoffen die nodig zijn voor de noodzakelijke bacteriegroei in mest al aanwezig zijn.

Vergisting is van zichzelf een natuurlijk proces dat plaatsvindt in een zuurstofarme omgeving. Een voorbeeld van een natuurlijk vergistingsproces is het ontstaan van moerasgas.

Bij langdurige opslag van mest ontstaat vaak biogas dat vervliegt. In een co-vergistingsinstallatie wordt dit proces bevorderd door de meest optimale omstandigheden te scheppen.
Voor een goede biogasproductie is een juiste verhouding tussen de elementen koolstof (C) en stikstof (N) in de voeding noodzakelijk. Naast deze C/N-verhouding is de aanwezigheid van andere elementen - vaak sporenelementen - van belang.

Het op deze wijze geproduceerde biogas bestaat, evenals aardgas, voor een groot deel uit methaan (CH4) en heeft een calorische waarde van circa 50 tot 70% van die van aardgas. Mede hierdoor kan biogas zonder al te veel aanpassingen worden ingezet in aardgasgestookte installaties. Een voorbeeld hiervan is een gasgestookte motor of turbine die een generator aandrijft waarmee warmte en elektriciteit kan worden opgewekt.

In veel gevallen wordt biogas ingezet bij warmtekrachtkoppeling (wkk). Ook is het technisch mogelijk om biogas op te werken tot aardgaskwaliteit en het vervolgens terug te leveren aan het aardgasnet.

Het restproduct dat afkomstig is uit een co-vergistingsinstallatie noemt men wel digestaat. Het kan in veel gevallen worden aangemerkt als dierlijke mest.
Een andere mogelijkheid is dat het digestaat voldoet aan de eisen voor gebruik als organische meststof zoals dat geregeld is in het Besluit gebruik meststoffen (Bgm).


Gerelateerde factsheets
Besluit gebruik meststoffen (Bgm)
Bio-energie
Duurzame energie
Warmte/kracht koppeling (WKK)

Link
Rijkswaterstaat

Laatst aangepast op maandag 15 december 2008 14:20
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 187 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals