Home

Lozingenbesluit Wet verontreiniging oppervlaktewateren huishoudelijk afvalwater
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:03

(Vervallen per 1 januari 2008)

Het Lozingenbesluit Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) huishoudelijk afvalwater is een besluit van 1 maart 1997 dat voorschriften bevat voor lozingen op oppervlaktewater van zowel huishoudens als bedrijven.

Relevantie
Bepalend voor eventueel te nemen maatregelen zijn de afstand tot de dichtstbijzijnde gemeentelijke riolering en de omvang van de lozing.

Uitwerking
Het landelijke beleid is erop gericht om binnen afzienbare tijd de ongerioleerde huishoudelijke lozingen te beƫindigen. Ook tijdelijke voorzieningen, bijvoorbeeld voor tijdelijke lozingen vanuit bouwketen, worden niet meer toegestaan als alternatieven mogelijk zijn.

Het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater geldt voor lozingen vanuit huishoudens en vanuit bedrijven die niet zijn aangesloten op een riolering en waarvan het bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard is. Voor het grootste gedeelte van de bestaande lozingen van huishoudelijk afvalwater bestaat geen vergunningplicht in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

In dit Besluit is opgenomen wanneer de lozing moet worden aangesloten op een bestaande of nieuwe gemeentelijke riolering. Dit is afhankelijk van:

  • De omvang van de lozing, gemeten in inwonerequivalenten (i.e.)
  • De afstand tot het riool

Als niet op de riolering hoeft te worden aangesloten, moet via een zuiveringstechnische voorziening worden geloosd, bijvoorbeeld via een Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA). Per situatie wordt beoordeeld welke voorziening het meest geschikt is.

Bedrijfsafvalwater dat niet van huishoudelijke aard is, valt niet onder dit Besluit. Deze afvalwaterstromen kunnen onder een ander besluit vallen of Wvo-vergunningplichtig zijn.

Het Lozingenbesluit kent een meldingsplicht. Alle wijzigingen aan rechtstreekse lozingen op het oppervlaktewater of aan lozingen via een individuele zuivering moeten bij de waterkwaliteitsbeheerder gemeld worden.

Met het inwerking treden van het Besluit lozing afvalwater huishoudens op 1 januari 2008 is onder meer het Lozingenbesluit Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) huishoudelijk afvalwater vervallen.


Gerelateerde factsheets
Afvalwater
Afvalwaterbehandeling
Besluit lozingen afvalwater huishoudens
Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA)
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)

 

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals