Home Factsheets (509) L Luchtverontreiniging

Luchtverontreiniging
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:04

Luchtverontreiniging is de verzamelnaam voor verontreinigingen in de lucht, al dan niet door menselijk handelen veroorzaakt.

Relevantie
Ten aanzien van de emissie naar de lucht als gevolg van industriële activiteiten zijn door de overheid wet- en regelgeving en richtlijnen opgesteld.

Uitwerking
Sinds het begin van de industriële revolutie (in Engeland rond 1900) raken de lucht en de atmosfeer op steeds grotere schaal vervuild. Behalve industriële activiteiten leveren ook het wegverkeer, de agrarische sector en de elektriciteitscentrales een aanzienlijke bijdrage aan de luchtverontreiniging.

De volgende vormen van luchtverontreiniging kunnen worden onderscheiden:

  • Vaste zwevende deeltjes (roet, stof, fijn stof, vliegas)
  • Aerosolen (fijn verdeelde vloeistofdruppeltjes)
  • Gasvormige verontreinigingen (SO2, CO2, NOX, koolwaterstoffen etc.)
  • Zwevende schadelijke organismen (bacteriën etc.)

De volgende milieuproblemen zijn het gevolg van luchtverontreiniging:

  • Aantasting van de ozonlaag
  • Zure regen
  • Broeikaseffect

Luchtverontreiniging is een mondiaal probleem. Hoe langer een stof in de atmosfeer verblijft, hoe verder een stof zich kan verplaatsen. Een groot aantal landen, waaronder alle EU-lidstaten, is in 1999 in het zogenaamde Göteborg Protocol overeengekomen dat er met ingang van 2010 emissieplafonds voor bepaalde stoffen gaan gelden. Verder zijn de EU-lidstaten in 2001 in de zogenaamde National Emissions Ceilings Directive (de NEC-richtlijn) nationale emissieplafonds overeengekomen.

Pas in de jaren zestig van de twintigste eeuw heeft de Nederlandse overheid emissienormen opgenomen in de toenmalige Hinderwetvergunningen. Later zijn onder anderen de Wet luchtverontreiniging, het Oplosmiddelenbesluit en het Besluit luchtkwaliteit 2005 van kracht geworden.

Daarnaast zijn er in het verleden diverse reductieprogramma's gestart, zoals KWS 2000, die bepaalde ondernemingen verplichten te zoeken naar alternatieve processen en grondstoffen.

Bovendien is de Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR) in het leven geroepen. De NeR geeft normen voor de toegestane hoogte van de concentratie van schadelijke emissies naar de lucht.


Gerelateerde factsheets
Besluit luchtkwaliteit
Nederlands emissierichtlijn Lucht (NeR)
Oplosmiddelenbesluit
Wet inzake de luchtverontreiniging (LUVO)
Wet luchtkwaliteit
Zuiveringstechnieken

Links
Planbureau voor de Leefomgeving
Wet inzake de luchtverontreiniging

Laatst aangepast op maandag 21 juli 2014 09:39
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 190 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals