Nutriënten
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 21:38

Nutriënten is de verzamelnaam voor voedingsstoffen voor planten en (micro)organismen. Het betreft in hoofdzaak stikstof, fosfor en diverse mineralen.

Relevantie
Nutriënten zijn de stoffen waaruit alle leven op aarde is opgebouwd; ze komen voor in bodem, water en lucht.

Uitwerking
Nutriënten of voedingstoffen vormen een natuurlijk onderdeel van het milieu. Door menselijk ingrijpen treft men echter vaak verhoogde concentraties.

Deze verhoogde concentraties van nutriënten worden voornamelijk veroorzaakt door:

  • Emissie via mest door de intensieve landbouw
  • Lozing van huishoudelijk en industrieel afvalwater

Een hogere concentratie nutriënten, in combinatie met veel zonlicht en een verhoogde watertemperatuur, leidt in het oppervlaktewater tot een toename van algen. Dit kan in zowel zoet als zout water optreden. Men spreekt dan van eutrofiëring

Voor nutriënten zijn in nationaal verband in de vierde Nota Waterhuishouding normen opgesteld:

  • De streefwaarde
  • Het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) van concentraties

Sinds begin jaren negentig zijn de fosfaatconcentraties in het watermilieu fors gedaald. Dit houdt verband met:

  • Het als een vorm van preventie te beschouwen afgenomen gebruik van fosfaathoudende wasmiddelen
  • Grootschalige toepassing bij rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) van de zogenoemde derde-trapzuivering, waarbij stikstof en fosfaat uit het afvalwater worden verwijderd
  • Vermindering van uitspoeling van landbouwgronden door een beter beheer

Gerelateerde factsheets
Afvalwater
Eutrofiëring

Links
Helpdesk Water
Helpdesk Water 2

Laatst aangepast op maandag 22 december 2008 19:52
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 162 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals