Home

Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit (MDW)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:06

(MDW)

Van 1994 tot 2003 heeft de overheid door middel van de MDW-operatie gewerkt aan het moderniseren van wet- en regelgeving.

Relevantie
De hoofddoelstellingen van deze operatie zijn het verlagen van de administratieve lasten voor burgers en bedrijven, meer ruimte geven voor marktwerking en verbeteren van de kwaliteit van wetten.

Uitwerking
In een kabinetsstandpunt van 10 juli 1995 heeft het kabinet uitgesproken uit dat regelgeving en de administratieve lasten voor ondernemers moeten worden teruggebracht tot wat werkelijk noodzakelijk is. Ook moet de marktwerking worden versterkt en de kwaliteit van wet- en regelgeving verbeterd. Om het kabinetsstandpunt uit te voeren is het MDW-project opgezet.

De belangrijkste doelstellingen van het MDW-project waren:

  • Deregulering: vermindering van de onnodige administratieve lasten door wet- en regelgeving te reduceren tot het meest noodzakelijke
  • Vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven door uitbreiding van de marktwerking op de wet- en regelgeving
  • Verbetering van de kwaliteit van de wetgeving

Als uitvloeisel van het MDW-project is onder meer gesteld dat meer efficiƫntie binnen de milieuwet- en regelgeving kan worden bereikt door meer bedrijven onder algemene regels te brengen; het gaat hier om Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) ex. Artikel 8.40 Wet milieubeheer.

Door het MDW-project hebben zowel het bevoegd gezag als het bedrijfsleven op verschillende fronten meer zeggenschap gekregen in de uitvoering van de AMvB's.


Gerelateerde factsheets
Deregulering
Herijking
Vervangende AMvB's

Link
InfoMil

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals