Home Factsheets (509) M Melding milieuvriendelijke verandering 8.19

Melding milieuvriendelijke verandering 8.19
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:07

(melding art. 8.19 Wet milieubeheer)

(vervallen per 1 oktober 2010)

Het indienen van een melding artikel 8.19 Wet milieubeheer is mogelijk wanneer een verandering in een inrichting weliswaar niet in overeenstemming is met de vergunning, maar niet leidt tot grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan waarin de vergunning voorziet.

Relevantie
Een geaccepteerde melding artikel 8.19 Wet milieubeheer geeft toestemming om een bedrijf of delen daarvan waarvoor reeds een milieuvergunning is verstrekt, te veranderen zonder dat daarvoor een nieuwe milieuvergunning hoeft te worden aangevraagd.

Uitwerking
Per 1 oktober 2000 is de wijziging van artikel 8.19 van de Wet milieubeheer van kracht geworden. Deze wijziging is van groot belang voor de vergunningverlening.

Het doel van deze wijziging is dat veel meer activiteiten zonder vergunning en de bijkomende aanvraagprocedure kunnen worden gerealiseerd. Hiervoor is nodig dat de vergunning voldoende ‘milieuruimte' (flexibiliteit) bezit om de uitbreiding te realiseren.

Het ‘oude' artikel 8.19 stond toe dat met een melding kon worden volstaan indien de milieubelasting niet toenam. Bij de wijziging van het artikel is deze voorwaarde vervallen en vervangen door de voorwaarde dat de verandering binnen de vergunde ruimte past, zodat de voorgenomen verandering niet leidt tot grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan de inrichting volgens de vergunning mag veroorzaken.

Andere voorwaarden zijn:

  • de verandering mag niet leiden tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend
  • de verandering mag niet mer-plichtig zijn
  • dat het voornemen tot het uitvoeren van de verandering door de vergunninghouder schriftelijk moet worden gemeld aan het bevoegd gezag
  • de verandering pas mag worden uitgevoerd nadat het bevoegd gezag aan de vergunninghouder schriftelijk heeft verklaard dat het de melding accepteert.

Zoals hierboven beschreven moet het bevoegde gezag een beslissing nemen op de melding en wel binnen 6 weken nadat de melding is ingediend. Hiermee krijgt de geaccepteerde melding een zwaardere wettelijke status, waardoor bezwaar en beroep tegen de acceptatie van de melding openstaat.

Nadeel hiervan is wel dat de uitvoering van de nieuwe regeling veel meer proceduretijd vergt dan voorheen, wat het snelheidsvoordeel ten opzichte van een vergunningprocedure verkleint.


Gerelateerde factsheets
Milieu-effectrapportage (mer)
Wet milieubeheer (Wm)
Wm-vergunning

Laatst aangepast op maandag 21 juli 2014 09:49
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 158 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals