Home Factsheets (509) M Meldingensysteem afvalstoffen

Meldingensysteem afvalstoffen
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:08

Het Meldingensysteem afvalstoffen is een systeem van registratie- en meldingsverplichtingen die gelden voor afgifte, vervoer en ontvangst van afvalstoffen.

Relevantie
Door middel van het Meldingensysteem wordt bekend:

 • Welke partijen betrokken zijn
 • Wat voor soort afval het is
 • Welke hoeveelheid het betreft

Uitwerking
Bij de afgifte van afvalstoffen gelden administratieve regels. Naast de registratieverplichting geldt dat bij het vervoer van afvalstoffen een begeleidingsdocument aanwezig moet zijn.

De ontvangst van bedrijfsafval en gevaarlijke afvalstoffen moet door middel van ingevulde standaardformulieren centraal worden gemeld bij de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA).

Deze melding is zowel bij de afgifte als bij de ontvangst van gevaarlijke afvalstoffen vereist. De meldingsverplichting geldt voor:

 • Afvalontvangende inrichtingen die een vergunning van de provincie hebben
 • Inrichtingen voor het opslaan van verontreinigde grond, inclusief verontreinigde baggerspecie, met een opslagcapaciteit van meer dan vijftig kubieke meter die een vergunning van de gemeente hebben
 • Inrichtingen voor het overslaan van huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen met een opslagcapaciteit van meer dan vijftig kubieke meter die een vergunning van de gemeente hebben

Enkele artikelen van hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer (Wm) vormen de basis van zowel het meldingenstelsel als de taken van het LMA. In artikel 10.38 Wm staat geregeld welke gegevens over de afvalstoffen overlegd moeten worden.

Degene die zich van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen ontdoet door deze af te geven aan een bevoegde persoon, registreert met betrekking tot de afgifte:

 • Datum van afgifte
 • Naam en het adres van degene aan wie de afvalstoffen worden afgegeven
 • Gebruikelijke benaming en hoeveelheid van de afvalstoffen
 • Plaats waar en wijze waarop de afvalstoffen worden afgegeven
 • Voorgenomen wijze van beheer van de afvalstoffen in het geval dat de afgifte geschiedt door tussenkomst van een ander die opdracht heeft de afvalstoffen te vervoeren naar degene voor wie deze zijn bestemd

De geregistreerde gegevens worden ten minste vijf jaar bewaard en gedurende die periode ter beschikking gehouden van degenen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de wet.

Uitzonderingen en meer gedetailleerde regelingen zijn opgenomen in het Besluit en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.


Gerelateerde factsheets
Afvalstoffen
Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)

Link
Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

Laatst aangepast op maandag 21 juli 2014 09:50
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 153 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals