Home Factsheets (509) M Meststoffenwet

Meststoffenwet
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:09

Ter bescherming van de bodem als gevolg van het gebruik van dierlijke meststoffen bevat de Meststoffenwet regels voor het verhandelen van meststoffen, de doelmatige afvoer van mestoverschotten en een heffingstelsel.

Relevantie
Deze wet heeft als doel overbemesting tegen te gaan. Overbemesting houdt in dat meer mineralen in de bodem worden gebracht dan door de gewassen kunnen worden onttrokken.

Uitwerking
Het huidige mestbeleid omvat een groot aantal wetten, AMvB's en ministeriële regelingen. De Meststoffenwet uit 1986 is hiervan het belangrijkste. Deze wet heeft als doel overbemesting tegen te gaan en stelt daarom regels aan productie, gebruik en afvoer van dierlijke meststoffen.

Belangrijke instrumenten uit de Meststoffenwet zijn:

  1. De referentiehoeveelheid
  2. Het uitbreidingsverbod
  3. De verplaatsingsregeling

In 1998 is een heffingenstelsel geïntroduceerd op grond waarvan de veehouder jaarlijks afgerekend wordt op het verschil tussen aanvoer (veevoer) en afvoer (mestproductie) van mineralen. Om hiervan een goed beeld te verkrijgen was de veehouder verplicht een mestboekhouding aan te leggen en bij te houden: het MINeralen AangifteSysteem (MINAS).

Sinds 2006 heeft Nederland een nieuw mestbeleid. Aanleiding hiervoor is een uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat MINAS ontoereikend is om aan de eisen van de Nitraatrichtlijn te voldoen. MINAS is daarom per 1 januari 2006 vervangen door een stelsel op basis van gebruiksnormen.


Gerelateerde factsheets
Gebruiksnorm
Mest
Mestverwerking
Mineralen AangifteSysteem (MINAS)

Link
Meststoffenwet

Literatuur
Teesing, mr. N., Uylenburg, mr. R., Nijenhuis, mr. C.T. Toegang tot het milieurecht. Alphen aan den Rijn: Samsom, 2001

Laatst aangepast op maandag 21 juli 2014 09:55
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 154 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals