Home Factsheets (509) M Mestverwerking

Mestverwerking
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:09

Mestverwerking heeft als doel om het mestoverschot en mineralenoverschot terug te dringen.

Relevantie
Bij intensieve veeteelt komt veel mest vrij. Het opbrengen van te veel mest op landbouwgrond kan tot gevolg hebben dat de normen voor nitraat in het grondwater overschreden worden. Verwerking van mest is een verwijderingsmethode die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de oplossing van het mestprobleem.

Uitwerking
Om het mineralenoverschot in de landbouw terug te dringen zijn alternatieven voor het verwerken van mest volop in ontwikkeling. Naast preventieve maatregelen, zoals inkrimping van de veestapel, bestaan er ook maatregelen om mest te exporteren of op een alternatieve wijze te verwerken.

Enkele beproefde technieken zijn:

  • Vergisting
  • Verbranding

Mestvergisting is een biologisch proces waarbij onder anaërobe condities een gedeelte van de mest wordt afgebroken tot biogas.

Verbranding van dit biogas kan energie opleveren. De energieopbrengst kan aanmerkelijk verhoogd worden door energierijke organische stoffen als voer- en gewasresten of vetten toe te voegen. Dit wordt co-vergisting genoemd.

Optimale inzet van vergistingstechnieken als methode om mest te verwerken biedt de mogelijkheid om nutriënten als koolstof en stikstof in dierlijke mest beter te benutten en kunstmest te vervangen. Hierdoor kan mestvergisting bijdragen aan een structurele vermindering van het mineralenoverschot.

Mestsoorten met een droge-stofgehalte vanaf 30% kunnen met gelijktijdige energieterugwinning worden verbrand. Hoe hoger het droge-stofgehalte is, des te meer energie er bij de verbranding vrijkomt.

Vanwege de strenge emissie-eisen die de overheid aan rookgasreiniging stelt en de hoge kosten van rookgasreinigingsinstallaties zijn grootschalige mestverbrandingsinstallaties eerder rendabel dan kleinschalige.

De eindproducten van zowel mestvergisting als van mestverbranding vinden een afzetgebied in het buitenland.


Gerelateerde factsheets
Compostering
Mest

Links
InfoMil
Universiteit van Wageningen

Laatst aangepast op maandag 21 juli 2014 09:56
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 159 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals