Home Factsheets (509) M Mijnbouwwet

Mijnbouwwet
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:10

De Mijnbouwwet regelt het onderzoek naar en het winnen van delfstoffen en alle overige activiteiten met betrekking tot de mijnbouw.

Relevantie
De nieuwe Mijnbouwwet (januari 2003) voorziet ook in toekomstig gebruik van de ondergrond en regelt daarnaast ook de winning van delfstoffen, zoals olie, gas en zout.

Uitwerking
De oude Mijnbouwwet, die tot 2003 de oudste nog geldende wet in Nederland was, regelde de voorwaarden waaraan mijnbouwmaatschappijen moesten voldoen bij het verkrijgen van vergunningen. Aangezien de ondergrond in Nederland steeds intensiever gebruikt wordt voor verschillende doeleinden (waaronder opslag van afval en schadelijke stoffen of de winning van aardwarmte) is er in 2003 een nieuwe Mijnbouwwet van kracht geworden. De wet integreert eigenlijk 4 ‘oude' mijnbouwwetten:

 1. Mijnwet 1810
 2. Mijnwet 1903
 3. Wet opsporing delfstoffen
 4. Mijnwet continentaal plat

De nieuwe Mijnbouwwet geldt voor zowel land (territoir) als zee (continentaal plat). Er zijn, naast de oude onderwerpen zoals het vergunningstelsel en het onderzoek naar delfstofwinning, ook nieuwe onderwerpen in de wet geregeld, zoals:

 1. Introductie van risicoaansprakelijkheid voor schade door bodembeweging
 2. Advisering over bodembeweging door een onafhankelijke Technische commissie bodembeweging (Tcbb)
 3. Opsporing en winning van aardwarmte
 4. Opslag van stoffen in de diepe ondergrond
 5. Toepasselijkheid van Arbo-wetgeving op de mijnbouw (op verzoek van het ministerie van SZW)
 6. Toegankelijkheid van de gegevens die door olie- en mijnbouwmaatschappijen worden verzameld

Nieuwe gegevens over de ondergrond worden na 5 jaar openbaar gemaakt, terwijl de gegevens van vóór 2003 na tien jaar worden vrijgegeven.

Het bevoegd gezag voor ondergrondse activiteiten is de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (vergunningverlening), terwijl de handhavingstaken met betrekking tot veiligheid en milieu gedelegeerd zijn aan het Staatstoezicht op de Mijnen.


Gerelateerde factsheets
Koude-warmteopslag
Wm-vergunning

Link
Mijnbouwwet

Laatst aangepast op maandag 21 juli 2014 09:56
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 169 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals