Home Factsheets (509) M Milieu-effectrapportage (mer)

Milieu-effectrapportage (mer)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:14

Een Milieu-effectrapportage (mer) beschrijft een voorgenomen activiteit, de alternatieven ervan en de gevolgen voor het milieu.

Relevantie
Een mer is een hulpmiddel bij besluitvormingsprocedures in verband met plannen, tracés of de bouw of uitbreiding van bedrijven.

Uitwerking
In Nederland is vanaf 1987 het opstellen van een mer voor bepaalde voorgenomen activiteiten verplicht. Deze activiteiten staan weergegeven in bijlage C van het Besluit milieu-effectrapportage 1994. In Bijlage D van dit besluit zijn de mer-beoordelingsplichtige activiteiten opgenomen. Uitgangspunt bij de mer-beoordeling is dat een mer voor deze activiteiten kan worden verlangd als de omstandigheden waaronder de activiteiten worden ondernomen daar aanleiding toe geven.

Een mer is een openbaar document dat uitgebreid beschrijft wat de huidige milieusituatie is en welke gevolgen voor het milieu een voorgesteld plan of project heeft. Vervolgens houdt men verschillende alternatieven tegen het licht voordat een definitief besluit wordt genomen.

Het bevoegd gezag bepaalt of de mer voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. Indien de mer als voldoende is beoordeeld, moet het bevoegd gezag de mer naar de Commissie voor de milieu-effectrapportage verzenden. Deze commissie beoordeelt de mer en brengt advies uit aan het bevoegd gezag.

De belangrijkste punten van een mer zijn:

  • Een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu
  • Een beschrijving van de te verwachten ontwikkeling van de toestand van het milieu zonder dat de voorgenomen activiteiten of alternatieven worden uitgevoerd
  • Een beschrijving van de voorgenomen activiteit en de manier waarop deze zal worden uitgevoerd
  • Een beschrijving van alternatieven die redelijkerwijs ter bescherming van het milieu kunnen worden toegepast
  • Een beschrijving van de gevolgen voor het milieu die de voorgenomen activiteit én de aangedragen alternatieven kunnen hebben

Gerelateerde factsheets
Besluit milieu-effectrapportage
Wet milieubeheer (Wm)
Wm-vergunning

Link
Infomil

Laatst aangepast op maandag 21 juli 2014 09:57
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 187 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals