Home Factsheets (509) M Milieu-inspectie

Milieu-inspectie
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:14

Milieu-inspectie maakt deel uit van milieuhandhaving en betreft repressief toezicht, al of niet naar aanleiding van het vermoeden van een overtreding.

Relevantie
Milieu-inspecties worden uitgevoerd in het kader van de controle op de naleving van de algemeen en individueel geldende milieuwetgeving.

Uitwerking
In de literatuur bestaat voor milieuhandhaving de volgende definitie: ‘Het toezicht op de naleving van de Wet milieubeheer, de milieuvergunning en de algemene regels door middel van controle en (dreigen met) de toepassing van bestuursrechtelijke, strafrechtelijke of privaatrechtelijke middelen.'

Handhaving omvat toezicht, controle en opsporing, maar ook alle andere activiteiten die raken aan de naleving van regelgeving. De grondslag van handhaving als wettelijke taak is te vinden in artikel 18:2 van de Wet milieubeheer.

Milieu-inspectie maakt deel uit van milieuhandhaving en bestaat uit repressief toezicht, al of niet naar aanleiding van het vermoeden van een overtreding.

Met toezicht wordt bedoeld: het controleren of voldaan wordt aan (vergunning)voorschriften. Bij constatering van een overtreding wordt doorgaans een termijn gesteld waarbinnen de tekortkoming teniet moet worden gedaan. Pas daarna zal met een sanctie gereageerd worden.

Om ervoor te zorgen dat regels en voorschriften worden nageleefd, is het noodzakelijk milieu-inspecties uit te voeren. Milieu-inspecties vinden doorgaans plaats op programmatische basis. De bepaling van de bezoekfrequentie aan een bedrijf geschiedt op basis van prioriteitsstelling. De meest risicovolle bedrijven en activiteiten krijgen hierbij vanzelfsprekend de meeste aandacht.


Gerelateerde factsheets
Bestuursrechtelijke handhaving
Bevoegd gezag
Handhaving
Strafrechtelijke handhaving

Laatst aangepast op maandag 21 juli 2014 09:58
 

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 182 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

omgevingsplan 60H. Faber
Werken met het Omgevingsplan

''Het boek beoogt een praktische handleiding te zijn bij het opstellen van een omgevingsplan.''
Lees verder

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals