Joost quote...

...Pieter Boot is Hoofd sector Klimaat, Lucht en Energie bij het Planbureau voor de Leefomgeving: 'Eerste stappen zijn makkelijker dan volhardend doorgaan op ingeslagen weg’. 

Home Factsheets (509) M Milieubalans

Milieubalans
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:11

Milieubalans is de benaming voor een wetenschappelijk rapport dat voor een periode van een jaar aangeeft in hoeverre de beoogde milieudoelstellingen bereikt zijn.

Relevantie
Op grond van artikel 4.2 lid 2 Wet milieubeheer stelt het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) als onderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) jaarlijks een milieubalans op.

Uitwerking
De milieubalans beschrijft de toestand van het milieu in Nederland en de invloed van het milieubeleid daarop. De milieubalans komt tot stand in samenwerking met een groot aantal instituten en planbureaus en heeft als doel het milieubeleid te ondersteunen.

Een milieubalans beschrijft de volgende zaken:

  • De ontwikkelingen van de milieukwaliteit als resultaat van de uitvoering van de beleidsmaatregelen
  • De bijdrage van de beleidsmaatregelen aan de verwezenlijking van de resultaten die zijn aangegeven in het geldende Nationale Milieubeleidsplan
  • De verhouding tussen de beschreven ontwikkeling van de milieukwaliteit en de ontwikkeling zoals die was beschreven in de eerder uitgebrachte rapporten

In uitzonderlijke gevallen kan de minister van Infrastructuur en Milieu het RIVM verzoeken in de milieubalans een beschrijving op nemen van de ontwikkeling van de milieukwaliteit voor de lange termijn.


Gerelateerde factsheets
Milieubeleid
Milieuverkenning
Nationaal milieubeleidsplan (NMP)
Notitie Vaste waarden nieuwe vormen
Wet milieubeheer (Wm)

Link
Compendium voor de Leefomgeving

Laatst aangepast op maandag 21 juli 2014 10:13
 

Video van de week

Video van de week

1008827

Smeltend Zwitserleven

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 260 gasten online

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals