Home Factsheets (509) M Milieukwaliteitseisen

Milieukwaliteitseisen
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:15

Milieukwaliteitseisen zijn eisen die worden gesteld door de wetgever aan de kwaliteit van onderdelen van het milieu. Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer maakt onderscheid tussen richtwaarden, grenswaarden en alarmdrempels.

Relevantie
Bij de uitvoering van het milieubeleid bestaat behoefte aan kaders voor de beoordeling van emissies en de als gevolg daarvan optredende immissies. Dit is onder andere aan de orde bij de beoordeling van ruimtelijke plannen en vergunningaanvragen.

Uitwerking
Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer kent de mogelijkheid om bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) milieukwaliteitseisen vast te stellen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen grenswaarden en richtwaarden.

Een grenswaarde geeft de kwaliteit aan die op het in de maatregel aangegeven tijdstip ten minste moet zijn bereikt en die, waar zij aanwezig is, ten minste moet worden instandgehouden.

Een richtwaarde geeft de kwaliteit aan die op het in de maatregel aangegeven tijdstip zoveel mogelijk moet zijn bereikt en die, waar zij aanwezig is, zoveel mogelijk in stand moet worden gehouden.

Daarnaast kennen we alarmdrempels en plandrempels die op grond van de Europese Kaderrichtlijn luchtkwaliteit zijn vastgesteld. Een alarmdrempel geeft het niveau aan waarboven bij kortstondige blootstelling sprake is van gezondheidsrisico's. Een plandrempel geeft het niveau aan waarboven het maken van plannen ter verbetering van de luchtkwaliteit verplicht is.

Provinciale Staten kunnen in de provinciale milieuverordening milieukwaliteitseisen stellen.


Gerelateerde factsheets
Algemene maatregel van bestuur (AMvB)
Wet milieubeheer (Wm)

 

Laatst aangepast op maandag 21 juli 2014 10:23
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 157 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals