Home Factsheets (509) M Milieuwetgeving

Milieuwetgeving
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:18

De milieuwetgeving betreft alle wetgeving op het gebied van milieubeheer.

Relevantie
Door middel van de uitvoering van milieuwetten worden onverantwoorde activiteiten op milieugebied en de gevolgen daarvan voorkomen of beperkt.

Uitwerking
Het milieu is een publiek belang dat is vastgelegd in artikel 21 van de Grondwet: 'De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.'

Tot het midden van de jaren '80 kwam de aandacht voor het milieu hoofdzakelijk van de overheid die haar milieubeleid tot uitvoering bracht door middel van:

  • Sectorale milieuwetten
  • Besluiten
  • Afgeleide regelgeving
  • Vergunningen

In de sectorale milieuwetten werd de milieuproblematiek per milieucompartiment (lucht, water, bodem) aangepakt. Het nadeel van deze aanpak was tweeledig:

  • Gebrek aan onderlinge samenhang
  • Versnippering van bevoegdheden

In 1980 schiep de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Wabm) orde in deze situatie door uniformering aan te brengen in de vergunningen- en beroepsprocedures.

In 1993 trad de Wet milieubeheer (Wm) in werking; deze is hiermee meteen de meest relevante milieuwet. De hoofddoelstelling van de Wm is dat, enkele uitzonderingen daargelaten, alle gevolgen voor het milieu ten gevolge van een activiteit gelijktijdig en in hun onderlinge samenhang worden bezien. Het streven is hierbij gericht op het bereiken van duurzame ontwikkeling zoals bedoeld in het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP).

De Wet milieubeheer is een kaderwet. Dat houdt in dat wat in deze wet bepaald is vervolgens door middel van diverse uitvoeringsbesluiten (Algemene Maatregelen van Bestuur, AMvB's) wordt geconcretiseerd. Een bijkomend voordeel is dat een AMvB eenvoudiger en sneller tot stand kan komen dan een wet.


Gerelateerde factsheets
Algemene maatregel van bestuur (AMvB)
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb)
Waterwet
Wet milieubeheer (Wm)

Link
Wet Milieubeheer

Laatst aangepast op maandag 21 juli 2014 10:39
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 108 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals