Home

Mogelijk onbeheersbare risico's
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:20

Het NMP4 verstaat hieronder een afname van de kwaliteit van de leefomgeving door verstoring (o.a. geluidhinder) en verhoogde blootstelling aan luchtverontreiniging. Hieronder vallen ook de bedreiging van de stilte in natuurgebieden en het teloorgaan van kennis en ervaring als gevolg van het verdwijnen van specifieke culturen.

Relevantie
Bij ongewijzigd beleid is volgens het NMP4 niet uit te sluiten dat de oplossingen van vandaag de problemen van de toekomst zullen blijken te zijn.

Uitwerking
Maatschappelijke (denk aan globalisering en individualisering) en technologische ontwikkelingen dragen onvoorzienbare en mogelijk onbeheersbare risico's in zich. Enerzijds kunnen deze ontwikkelingen oplossingen bieden voor bestaande problemen, waaronder milieuproblemen, anderzijds leert de geschiedenis dat dergelijke ontwikkelingen een negatieve keerzijde kunnen hebben (denk aan DDT als effectief middel tegen malaria).

In de toekomst zouden zich volgens het NMP4 vooral in biologisch opzicht nieuwe gevaren kunnen voordoen, die samenhangen met mobiliteit en globalisering. Hierbij valt te denken aan de snelle verspreiding van schadelijke bacteriƫn en virussen die al dan niet langs natuurlijke of kunstmatige weg genetisch zijn gemodificeerd. Een voorbeeld van verspreiding van een langs de natuurlijke weg gemodificeerd virus is het vogelgriepvirus, vooral in zijn voor de mens schadelijke variant.


Gerelateerde factsheets
Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI)
Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo 1999)
De 7 grote milieuproblemen
Externe veiligheid
Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP4)

Link
SER

Literatuur
Ministerie van VROM, Nationaal Milieubeleidsplan 4, een wereld en een wil, werken aan duurzaamheid. Den Haag 2001

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals