Home

Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP4)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:31

Het Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP4) is het vierde strategische milieubeleidsplan van de nationale overheid. Het heeft een reikwijdte tot 2030 en richt zich in hoofdzaak op enkele hardnekkige milieuknelpunten.

Relevantie
De aandacht van dit milieubeleidsplan gaat hoofdzakelijk uit naar de duurzaamheid van de samenleving.

Uitwerking
Op 13 juni 2001 is de kabinetsnota ‘Een wereld en een wil: werken aan duurzaamheid' verschenen. In dit NMP4 wordt de wil uitgesproken om een eind maken aan het afwentelen van milieulasten op de generaties na ons en op mensen in arme landen; de huidige westerse wijze van produceren en consumeren werkt dit afwentelen in de hand.

De hoofdlijnen van het NMP4 zijn als volgt samen te vatten:

 • Er is in de afgelopen dertig jaar veel bereikt; veel milieuproblemen zijn opgelost of beheersbaar geworden. Toch is er, vooral op mondiaal niveau, nog steeds te weinig controle op een paar grote milieuproblemen.
 • Het gaat om zeven grote milieuproblemen - klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit en de aantasting van de natuurlijke hulpbronnen zijn daar voorbeelden van.
 • Het NMP4 laat zien wat Nederland kan en moet doen om binnen dertig jaar deze problemen op te lossen en daarmee een duurzame samenleving te bereiken. De doelstellingen van NMP4 zijn geformuleerd in termen van de kwaliteit van leven.
 • De aanpak van die grote problemen vraagt grote veranderingen. Zo zal de energievoorziening op de hele wereld anders moeten. Het NMP4 wil de veranderingen actief organiseren via systeeminnovatie. Dit zijn ingrijpende activiteiten die de huidige barrières om te komen tot een duurzame samenleving wegnemen.

Voor zeven grote milieuproblemen wordt beschreven dat over dertig jaar forse moeilijkheden kunnen worden verwacht wanneer nationaal en internationaal ingrijpen uitblijft:

 • Verlies aan biodiversiteit
 • Klimaatverandering
 • Overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen
 • Bedreigingen van de gezondheid
 • Bedreigingen van de externe veiligheid
 • Aantasting van de leefomgeving
 • Mogelijk onbeheersbare risico's

Op basis van enkele hardnekkige milieuproblemen en het uitgangspunt van duurzaamheid is in het NMP4 een vierledige ambitie neergelegd:

 • Mondiaal: beschikbaarheid natuurlijke hulpbronnen en bescherming biodiversiteit
 • Nederland: natuur en biodiversiteit
 • Nederland: gezond en veilig
 • Nederland: hoogwaardige leefomgeving

Gerelateerde factsheets
De 7 grote milieuproblemen
Duurzame ontwikkeling
Milieubeleid
Nationaal Milieubeleidsplan
Nationaal Milieubeleidsplan 1 (NMP1)
Nationaal Milieubeleidsplan 2 (NMP2)
Nationaal Milieubeleidsplan 3 (NMP3)
Nationaal Milieubeleidsplan plus (NMP+)
Notitie Vaste waarden nieuwe vormen

Link
SER

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals