Home Factsheets (509) N Nationaal Milieubeleidsplan (NMP)

Nationaal Milieubeleidsplan (NMP)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:30

Een Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) is een strategisch milieubeleidsplan dat iedere vier jaar door de overheid (de ministers van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) wordt vastgesteld.

Relevantie
De Wet milieubeheer paragraaf 4.2 schrijft voor dat een Nationaal Milieubeleidsplan opgesteld moet worden dat de koers uitzet op het gebied van milieubeleid.

Uitwerking
De ministers van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zijn (op grond van hoofdstuk 4 van de Wet milieubeheer) verplicht om ten minste éénmaal in de vier jaar een Nationaal Milieubeleidsplan vast te stellen dat richting geeft aan te nemen beslissingen op het gebied van milieubeleid. Het plan geldt vervolgens in de eerstvolgende vier jaar en zal tevens richting geven aan beslissingen die in de daarop volgende vier jaar genomen moeten worden.

Het uitgangspunt van ieder NMP is de bescherming van het milieu. Het plan geeft de hoofdzaken weer van het door de regering te voeren milieubeleid dat in het bijzonder is gericht op:

  • Duurzame ontwikkeling
  • Een zo hoog mogelijk niveau van milieubescherming

Tot deze hoofdzaken behoren ten minste:

  • De in de betrokken periode van acht jaar en in de eerstvolgende vier jaar beoogde resultaten met betrekking tot de kwaliteit van het milieu
  • Het in dezelfde periode beperken of ongedaan maken van gevolgen van menselijke activiteiten die het milieu verontreinigen, aantasten of uitputten
  • De aanduiding van gebieden of onderdelen daarvan die bijzondere bescherming behoeven
  • De wijze waarop de hierboven beschreven hoofdzaken bereikt gaan worden, samen met de termijnen die daarbij zullen worden gehanteerd en de prioritering hiervan
  • De redelijkerwijze te verwachten financiële, economische en ruimtelijke gevolgen van het te voeren milieubeleid

In 1989 verscheen het eerste NMP (kamerstukken II 1988-1989, 21137, nr. 1-2) waarin de stand van zaken was opgenomen van het hele milieubeleid. Intussen is het meest recente milieubeleidsplan (NMP4) in 2001 verschenen onder de titel Een wereld en een wil: werken aan duurzaamheid.


Gerelateerde factsheets
Milieubeleid
Nationaal Milieubeleidsplan 1 (NMP1)
Nationaal Milieubeleidsplan 2 (NMP2)
Nationaal Milieubeleidsplan 3 (NMP3)
Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP4)
Nationaal Milieubeleidsplan plus (NMP+)

Laatst aangepast op maandag 28 juli 2014 08:50
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 202 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals